Trường Sinh Bất Tử - 1000 Years Old (2024)
lượt xem
Trường Sinh Bất Tử - 1000 Years Old (2024)
Xem phim
[Trường Sinh Bất Tử - 1000 Years Old (2024)]
[stt/Tập 9] [sc/Tập 10] [info] [+] Trường Sinh Bất Tử - 1000 Years Old (2024) [/info] [nd]Trường Sinh Bất Tử - 1000 Years Old (2024): Mặc dù người cô độc bí ẩn Pun đã sống một cuộc đời cực kỳ dài nhưng anh ta vẫn chưa quá hai mươi lăm tuổi. Đúng, Pun không phải là người bình thường. Anh ta có dòng máu của ma cà rồng.

Pun sống một mình, khiêm tốn - như bao người bình thường. Một ngày nọ, anh gặp một sinh viên tên Yo. Yo trở thành người đầu tiên mà Pun tin tưởng và chấp nhận bước vào cuộc đời mình, mà không hề nhận ra thứ được gọi là tình yêu bắt đầu phát triển giữa con người và ma cà rồng. [/nd] [br/Server DL] [01|https://www.dailymotion.com/embed/video/k33kqw5huOW6GAA0xnW] [02|https://www.dailymotion.com/embed/video/k4tbcOqCySGBkqA3nhO] [03|https://www.dailymotion.com/embed/video/k1cg5zg6g5bRdCA9gL0] [04|https://www.dailymotion.com/embed/video/k1vTVqp6PDpcn8Aahvw] [05|https://www.dailymotion.com/embed/video/k6EZ1NFzsud8MfAeveS] [06|https://www.dailymotion.com/embed/video/k5KRUlUA7zvbQXAlsGW] [07|https://www.dailymotion.com/embed/video/k4wpJYzcvoGao3AnG2a] [08|https://www.dailymotion.com/embed/video/kKYAGTJNtxPooEApSYy] [09|https://www.dailymotion.com/embed/video/k5FcP2yrbBM8clAt1ju] [br/Server OK] [01|https://ok.ru/videoembed/7062630697578] [02|https://ok.ru/videoembed/7085426870890] [03|https://ok.ru/videoembed/7122089609834] [04|https://ok.ru/videoembed/7136631392874] [05|https://ok.ru/videoembed/7160183458410] [06|https://ok.ru/videoembed/7182484441706] [07|https://ok.ru/videoembed/7196619770474] [08|https://ok.ru/videoembed/7212195711594] [09|https://ok.ru/videoembed/7236840983146] [br/Server VK] [01|https://vk.com/video620192285_456240032] [02|https://vk.com/video620192285_456240039] [03|https://vk.com/video620192285_456240048] [04|https://vk.com/video620192285_456240051] [05|https://vk.com/video620192285_456240054] [06|https://vk.com/video620192285_456240056] [07|https://vk.com/video620192285_456240059] [08|https://vk.com/video620192285_456240063] [09|https://vk.com/video620192285_456240066] [br/Server DS] [01|https://d0000d.com/e/b1262y8rtg8id1fdrtp2o0ps9iq07c2f] [02|https://d0000d.com/e/yq63efz9atf9baelx0dqtxa5lhgryheh] [03|https://d000d.com/e/qjrnwhegrcw8t7fc58leh4faka17bm2d] [04|https://d000d.com/e/9nx50d1q4u6ry7r14saeqcu4tlr7gl2f] [05|https://d000d.com/e/jg49t7o0yhfufxib24onin1znfsutba8] [06|https://d000d.com/e/ocvkz7hzujh3w0tk2ecccy352d965b3v] [07|https://d000d.com/e/c3pw1db96bio6i9r95dpwrlp0skq48ze] [08|https://d000d.com/e/2ng24evp6uwdm6utod1cxxncnsksb8i5] [09|https://d000d.com/e/ycgc321ziwsk]

Phim được lên sóng vào Thứ 4 và phụ đề sẽ được cập nhật sau 1-2 ngày.
Cập nhật 15/04/2024
Diễn viên Shane Nutchapol, Opal Kritsapatorn, YourMOOD, Bigboss Natthakit
Trạng thái [stt/Tập 9] [sc/Tập 10]
Năm phát hành
Số tập 12 Tập
Thời lượng 44 Phút / Tập
Nhiều người cũng xem