Thượng Ẩn - Addicted (2016)
lượt xem
Thượng Ẩn - Addicted (2016)
Xem phim
[Thượng Ẩn - Addicted (2016)]
[stt/Tập 15 END] [info] [+] Thượng Ẩn - Addicted (2016) [/info] [nd]Thượng Ẩn - Addicted (2016): Bạch Lạc Nhân từ nhỏ đã sống cùng với ông, bà và người cha luôn lúng túng của mình, Bạch Hán Kì. Khi cô 16 tuổi, mẹ cô - Giảng Viên đã tái hôn với một quan chức cao cấp trong quân đội, Cố Vĩ Đẳng. Cố Hải, con trai của Cố Vĩ Đẳng, luôn giữ mối hận chống lại cha mình vì cái chết của mẹ mình. Hai anh em, mang trong mình cảm giác kháng cự, với sự trùng hợp mà cùng học trong một lớp học. Theo thời gian, họ đã tạo ra một mối quan hệ khác biệt, người bạn cùng lớp và người bạn thời thơ ấu của Bạch Lạc, Dương Mãnh, cũng đã đóng một vai trò không nhỏ trong mối quan hệ này. [/nd] [br/Server dl] [01|https://www.dailymotion.com/embed/video/k7wyQ4faIrQa5nzNcbm] [02|https://www.dailymotion.com/embed/video/k6B7bvU9xvT9K8zNccS] [03|https://www.dailymotion.com/embed/video/k7adepmjexsTilzNgsq] [04|https://www.dailymotion.com/embed/video/k5LpG6HHWEpequzNgvn] [05|https://www.dailymotion.com/embed/video/k3782A62RjELqezNgJk] [06|https://www.dailymotion.com/embed/video/k4n5amXPARVJGizNgNk] [07|https://www.dailymotion.com/embed/video/k7jcocWUhVjlb8zNgRq] [08|https://www.dailymotion.com/embed/video/ksIP1DkPLszUpszNgWU] [09|https://www.dailymotion.com/embed/video/k6iU4KIKqnM6R4zNgZY] [10|https://www.dailymotion.com/embed/video/k475bH54ZqHq0vzNh4r] [11|https://www.dailymotion.com/embed/video/k4j8Z5WPC0fmGOzNhBT] [12|https://www.dailymotion.com/embed/video/k6W42i2DvYog2DzNhEi] [13|https://www.dailymotion.com/embed/video/k1ezMzhXvo86kpzND0F] [14|https://www.dailymotion.com/embed/video/kTTgnjl7c5QhoazND3N] [15 END|https://www.dailymotion.com/embed/video/k6Wh6AKyq9ZG5ozND6R] [br/Server OK] [01|https://ok.ru/videoembed/8071691242001] [02|https://ok.ru/videoembed/8071691110929] [03|https://ok.ru/videoembed/8071690521105] [04|https://ok.ru/videoembed/8071691373073] [05|https://ok.ru/videoembed/8071690783249] [06|https://ok.ru/videoembed/8071691176465] [07|https://ok.ru/videoembed/8071690717713] [08|https://ok.ru/videoembed/8071691307537] [09|https://ok.ru/videoembed/8071690979857] [10|https://ok.ru/videoembed/8071691045393] [11|https://ok.ru/videoembed/8071690914321] [12|https://ok.ru/videoembed/8071691438609] [13|https://ok.ru/videoembed/8071690848785] [14|https://ok.ru/videoembed/8071690652177] [15 END|https://ok.ru/videoembed/8071690586641] [br/Server VK] [01|https://vk.com/video458745691_456239213] [02|https://vk.com/video458745691_456239214] [03|https://vk.com/video458745691_456239215] [04|https://vk.com/video458745691_456239216] [05|https://vk.com/video458745691_456239217] [06|https://vk.com/video458745691_456239218] [07|https://vk.com/video458745691_456239219] [08|https://vk.com/video458745691_456239220] [09|https://vk.com/video458745691_456239221] [10|https://vk.com/video458745691_456239222] [11|https://vk.com/video458745691_456239223] [12|https://vk.com/video458745691_456239224] [13|https://vk.com/video458745691_456239225] [14|https://vk.com/video458745691_456239226] [15 END|https://vk.com/video458745691_456239227] [br/Server NT] [01|https://hqq.ac/e/a0d1MjJ6OVZPd3IrL1FJeGFNaXZCdz09] [02|https://hqq.ac/e/bWtpSEJpMG5JcVN4bmRXUlhVMDVEQT09] [03|https://hqq.ac/e/b2pKVW1oZUtPQmtkaGxMWmdERkpxQT09] [04|https://hqq.ac/e/cWFnOHJoVVJmQnZhVkdVY0Ywbm9Ndz09] [05|https://hqq.ac/e/UWNDc3grdGl0K2JieTVpNDc2SVdMZz09] [06|https://hqq.ac/e/L0pTK3FaT3p6KzdkYU9nYWlOTmJrdz09] [07|https://hqq.ac/e/am9ydmVmZGVScnhKdW9uOG9nK0djUT09] [08|https://hqq.ac/e/QUlYc1l1WjFRdnZMdVM0NWNzbG5FZz09] [09|https://hqq.ac/e/VjZYbXZCalV0cFg3aGhCMk92YkRVdz09] [10|https://hqq.ac/e/TEVvVURIeSttd3JUT2VxZHBnRC8xdz09] [11|https://hqq.ac/e/OVdYaTNjQUtpZ3hWRHAvNUcwM1Iydz09] [12|https://hqq.ac/e/UjVaeEFON1FrbndROUUzTmlKVkJ5UT09] [13|https://hqq.ac/e/L09ZMTY1UnRaY3lPc015SU1ESWhTdz09] [14|https://hqq.ac/e/V3ZSbHFBdkpkbFhYV0xxWkZ4MDJwQT09] [15 END|https://hqq.ac/e/RldkVTVjMThWS2pudzdmVzNNY0hFQT09]
Cập nhật 26/12/2023
Diễn viên Hứa Ngụy Châu, Hoàng Cảnh Du, Trần Ổn, Lâm Phong Tống
Trạng thái [stt/Tập 15 END]
Năm phát hành
Số tập 15 Tập
Thời lượng 20 Phút / Tập
Nhiều người cũng xem