Lời Thì Thầm - The Whisperer (2023)
lượt xem
Lời Thì Thầm - The Whisperer (2023)
Xem phim
[Lời Thì Thầm - The Whisperer (2023)]
[stt/Tập 9] [sc/Tập 10] [info] [+] Lời Thì Thầm - The Whisperer (2023) [/info] [nd]Lời Thì Thầm - The Whisperer (2023): Khi tình yêu trở thành dối trá, khi ảo tưởng trở nên ám ảnh, lời thì thầm sẽ dẫn đến… cái chết. [/nd] [br/Server DL] [01|https://www.dailymotion.com/embed/video/k6ajE7mYOhPb1OzK0Ed] [02|https://www.dailymotion.com/embed/video/k4zymuQLMDkBgxzK2cC] [03|https://www.dailymotion.com/embed/video/kXwt5VwOLfEnawzK3kE] [04|https://www.dailymotion.com/embed/video/k7CKf3zkUy542DzLJDS] [05|https://www.dailymotion.com/embed/video/k7bMPjMMvNbzNszN2IT] [06|https://www.dailymotion.com/embed/video/k4VeXZ7eHrZlqLzOMUy] [07|https://www.dailymotion.com/embed/video/k36UmV7zSbSJh4zPQUT] [08|https://dzen.ru/embed/vIHaRT6zzTBk?from_block=partner] [09|https://www.dailymotion.com/embed/video/k6auHwkC44q0dezUb2i] [br/server ok] [01|https://ok.ru/videoembed/8023724198417] [02|https://ok.ru/videoembed/8024419994129] [03|https://ok.ru/videoembed/8024671324689] [04|https://ok.ru/videoembed/8046855719441] [05|https://ok.ru/videoembed/8068443539985] [06|https://ok.ru/videoembed/8103609895441] [07|https://ok.ru/videoembed/8119712942609] [08|https://ok.ru/videoembed/8148409584145] [09|https://ok.ru/videoembed/8192723257873] [br/server vk] [01|https://vk.com/video458745691_456239182] [02|https://vk.com/video458745691_456239183] [03|https://vk.com/video458745691_456239184] [04|https://vk.com/video458745691_456239199] [05|https://vk.com/video458745691_456239203] [06|https://vk.com/video458745691_456239232] [07|https://vk.com/video458745691_456239277] [08|https://vk.com/video458745691_456239460] [09|https://vk.com/video458745691_456239665] [br/server nt] [01|https://d0000d.com/e/xmp2fbw9yf7vnq6tsq66zz6s843pwnvc] [02|https://d0000d.com/e/jz611wjaayyvi7jr9yshehzng2xmblbl] [03|https://d0000d.com/e/8oy5qfqpqwt2cae1xb66gbjfkz6vlvkz] [04|https://d0000d.com/e/72bel8romd35b46b3k2ttp88cw9jdjw2] [05|https://d0000d.com/e/xxh2tkvea21hp31hwk0pxyxh33fm7o35] [06|https://d0000d.com/e/20oz41v7ijik6uc3py7ainokdap8bggi] [07|https://d0000d.com/e/17lumvrnt9gvk2dmfn7z7va1ua7a6h7n] [08|https://d0000d.com/e/qu0jum0zmz6h2ocquekgsfl8ci86y9lk] [09|https://d0000d.com/e/hfzfuddafss642gja462mmr7y7juqm63]

⚠️ Hiện tại tập 10 đang hoãn chiếu bởi vì buổi Fan Meeting bên Thái bị hủy.
Cập nhật 29/01/2024
Diễn viên Fluke Pongsakorn, Tor Komkrit, Time Obnithi, Nha Nhakun, Pon Nattapan, Moto Nithikorn
Trạng thái [stt/Tập 9] [sc/Tập 10]
Năm phát hành
Số tập 10 Tập
Thời lượng 45 Phút / Tập
Nhiều người cũng xem