Giai Điệu Tình Yêu Từ Nét Cọ - Colorful Melody (2023)
lượt xem
Giai Điệu Tình Yêu Từ Nét Cọ - Colorful Melody (2023)
Xem phim
[Giai Điệu Tình Yêu Từ Nét Cọ - Colorful Melody (2023)]
[stt/Tập 4 END] [info] [+] Giai Điệu Tình Yêu Từ Nét Cọ - Colorful Melody (2023) [/info] [nd]Giai Điệu Tình Yêu Từ Nét Cọ - Colorful Melody (2023) Day là một nghệ sĩ violin đang thử giọng để theo đuổi ước mơ của mình. Trong bộ đồ đó, anh ấy đến Sangkhlaburi để sáng tác nhạc. Ở đó, anh gặp giáo viên dạy vẽ Mem. Qua thời gian bên nhau, họ nảy sinh tình cảm với nhau. Tuy nhiên, con đường họ đi cùng nhau không hề dễ dàng. [/nd] [br/server dl] [01|https://www.dailymotion.com/embed/video/kvbcXb2BaXQ2HizLxMU] [02|https://www.dailymotion.com/embed/video/ka4GKEpJElzak6zLGT3] [03|https://www.dailymotion.com/embed/video/k68KnLLPoqIyqFzLH8r] [04 END|https://www.dailymotion.com/embed/video/k11h2fXXXzZuMqzLHns] [br/server ok] [01|https://ok.ru/videoembed/8044057004561] [02|https://ok.ru/videoembed/8045979372049] [03|https://ok.ru/videoembed/8046053689873] [04 END|https://ok.ru/videoembed/8046133381649] [br/server vk] [01|https://vk.com/video458745691_456239194] [02|https://vk.com/video458745691_456239196] [03|https://vk.com/video458745691_456239197] [04 END|https://vk.com/video458745691_456239198] [br/server nt] [01|https://hqq.ac/e/K2R6ZzBvSGg2S0daVGY0ajNIdUZtZz09] [02|https://hqq.ac/e/VHlYZGlTSU5xN2hzNEp4TlM5NndHUT09] [03|https://hqq.ac/e/TEFYZlNBU1Yrb3ZMTE5BUVJiM2txQT09] [04 END|https://hqq.ac/e/bnZGVklwbkg0NnBQWDhvVVFtUVBLdz09]
Cập nhật 18/12/2023
Diễn viên Ter Sittar, Team Pokawin, Nut Nattapong
Trạng thái [stt/Tập 4 END]
Năm phát hành
Số tập 4 Tập
Thời lượng 25 Phút / Tập
Nhiều người cũng xem