Dew Đi Cùng Nhau Nhé - Dew Let's Go Together (2019)
lượt xem
Dew Đi Cùng Nhau Nhé - Dew Let's Go Together (2019)
Xem phim
[Dew Đi Cùng Nhau Nhé - Dew Let's Go Together (2019)]
[stt/HD Vietsub] [sc/6.6] [info] [+] Dew Đi Cùng Nhau Nhé - Dew Let's Go Together (2019)Dew Đi Cùng Nhau Nhé - Dew Let's Go Together (2019) [/info] [nd] Dew Đi Cùng Nhau Nhé - Dew Let's Go Together (2019): Pob và Dew là bạn học cùng trường nhưng dần dần họ nhận ra giữa họ có thể có một thứ gì đó còn hơn cả tình bạn. Thật không may, họ sống trong một thời đại không cởi mở với những người đồng tính và do đó cả hai phải xa nhau để gặp nhau 23 năm sau. [/nd] [br/Chọn Server] [DL|https://www.dailymotion.com/embed/video/k6bhJlTqaP3jGizIZ9E] [OK|https://ok.ru/videoembed/1602410580642] [VK|https://vk.com/video458745691_456239132] [AR|serverar.com/d2m_dew_di_cung_nhau_nhe_2019/d2m_dew_di_cung_nhau_nhe_2019.mp4]
Cập nhật 06/12/2023
Diễn viên Ohm Pawat, Nont Sadanont, Weir Sukollawat, Pahn Darisa
Trạng thái [stt/HD Vietsub] [sc/6.6]
Năm phát hành
Thời lượng 120 Phút
Nhiều người cũng xem