Những Người Đồng Hành - Fellow Travelers (2023)
lượt xem
Những Người Đồng Hành - Fellow Travelers (2023)
Xem phim
[Những Người Đồng Hành - Fellow Travelers (2023)]
[stt/Tập 8 END] [info] [+] Những Người Đồng Hành - Fellow Travelers (2023) [/info] [nd]Những Người Đồng Hành - Fellow Travelers (2023) kể về một câu chuyện tình yêu hoành tráng và ly kỳ về chính trị, ghi lại mối tình lãng mạn đầy biến động của hai người đàn ông rất khác nhau, gặp nhau dưới cái bóng của Washington thời McCarthy. Một Hawkins Fuller đẹp trai và lôi cuốn tránh được những vướng mắc tình cảm cho đến khi anh gặp Tim Laughlin, một chàng trai trẻ tràn đầy lý tưởng và đức tin tôn giáo. Họ bắt đầu một mối tình lãng mạn ngay khi Joseph McCarthy và Roy Cohn tuyên chiến với "những kẻ lật đổ và lệch lạc tình dục", khởi đầu một trong những thời kỳ đen tối nhất trong lịch sử nước Mỹ thế kỷ 20. Trong suốt bốn thập kỷ, Hawk và Tim vượt qua các cuộc biểu tình trong Chiến tranh Việt Nam những năm 1960, chủ nghĩa khoái lạc vũ trường do ma túy thúc đẩy những năm 1970 và cuộc khủng hoảng AIDS những năm 1980, đồng thời phải đối mặt với những trở ngại trên thế giới và chính bản thân họ. [/nd] [br/Server DZ] [01|https://dzen.ru/embed/vOA14R3SiYxo?from_block=partner] [02|https://dzen.ru/embed/vX8HygyqTUwg?from_block=partner] [03|https://dzen.ru/embed/vXMrt0lQxGQE?from_block=partner] [04|https://dzen.ru/embed/vKRFXUCEIQkg?from_block=partner] [05|servermd.com/01dcced1-25f5-4c09-b027-7a296009ba42] [06|https://dzen.ru/embed/vtJE_5lQKbFg?from_block=partner] [07|https://dzen.ru/embed/vxFMdFXLE12s?from_block=partner] [08 END|https://dzen.ru/embed/vPc3wi88TRXQ?from_block=partner] [br/Server VK] [01|https://vk.com/video458745691_456239060] [02|https://vk.com/video458745691_456239069] [03|https://vk.com/video458745691_456239097] [04|https://vk.com/video458745691_456239112] [05|https://vk.com/video458745691_456239115] [06|https://vk.com/video458745691_456239131] [07|https://vk.com/video458745691_456239185] [08 END|https://vk.com/video458745691_456239195] [br/Server NT] [01|https://hqq.ac/e/Y1RxUjFHbFV1dTI0VzZYNkVDdnpuQT09] [02|https://hqq.ac/e/emFsaG9pRFYzYmRGUHZROFgxcUkvUT09] [03|https://hqq.ac/e/NHBTekVFWEhCOE8rTmhJSS9TbkJzUT09] [04|https://hqq.ac/e/NjRZcTlzT3puRVpiTUU4TjR4eXQ3UT09] [05|https://hqq.ac/e/OER3VWdaN1V1cEJ4Rk1Cd2xJaEkrZz09] [06|https://hqq.ac/e/VTJCVkhONThXYVplL1prUDdSd0VTdz09] [07|https://hqq.ac/e/aVFNd0ptcktKOHFwYXVwMDdvdlVvZz09] [08 END|https://hqq.ac/e/QVV4UDhnN1VVSTRBSWlNUlk5VXhJUT09]
Cập nhật 18/12/2023
Diễn viên Matt Bomer, Jonathan Bailey
Trạng thái [stt/Tập 8 END]
Năm phát hành
Số tập 8 Tập
Thời lượng 45 Phút / Tập
Nhiều người cũng xem