Ưu Tú Phần 6 - Elite Season 6 (2022)
lượt xem
Ưu Tú Phần 6 - Elite Season 6 (2022)
Xem phim
[Ưu Tú Phần 6 - Elite Season 6 (2022)]
[stt/Tập 8 END] [info] [+] Ưu Tú Phần 6 - Elite Season 6 (2022) [/info] [ss] [Phần 1;/2023/10/elite-season-1-2018.html] [Phần 2;/2023/10/elite-season-2-2019.html] [Phần 3;/2023/11/elite-season-3-2020.html] [Phần 4;/2023/11/elite-season-4-2021.html] [Phần 5;/2023/11/elite-season-5-2022.html] [Phần 6;#*] [Phần 7;/2023/11/elite-season-7-2023.html] [/ss] [nd]Ưu Tú Phần 6 - Elite Season 6 (2022): Sau cái chết của học sinh tiếp theo, Las Encinas bước vào một năm học mới, với quyết tâm che đậy quá khứ đầu bê bối. Nhưng những mâu thuẫn vẫn tiếp tục nảy sinh: Nạn phân biệt chủng tộc, quấy rối tình dục, bạo hành và kỳ thị người đồng tính lan tràn vào từng ngóc ngách trong ngôi trường xa hoa. Nếu như những người đứng đầu ngôi trường không ra tay triệt phá tận gốc rễ của vấn đề, các học sinh sẽ thay họ làm điều đó [/nd] [br/Server OK] [01|https://ok.ru/videoembed/7923320031761] [02|https://ok.ru/videoembed/7923319835153] [03|https://ok.ru/videoembed/7923320097297] [04|https://ok.ru/videoembed/7923319769617] [05|https://ok.ru/videoembed/7923319704081] [06|https://ok.ru/videoembed/7923319900689] [07|https://ok.ru/videoembed/7923319966225] [08 END|https://ok.ru/videoembed/7923319638545] [br/Server VK] [01|https://bit.ly/3QRZpkJ] [02|https://bit.ly/3sxh4EM] [03|https://bit.ly/3suZph9] [04|https://bit.ly/3ugAC0D] [05|https://bit.ly/3QwaGpw] [06|https://bit.ly/3svOhAz] [07|https://bit.ly/3sxrAMg] [08 END|https://bit.ly/3MBlAsK] [br/Server MD] [01|https://iframe.mediadelivery.net/embed/171433/aee6625d-929d-4179-9b76-c347e0690a57] [02|https://iframe.mediadelivery.net/embed/171433/60d04cc5-9c29-4cb6-80f5-5090721bbd9b] [03|https://iframe.mediadelivery.net/embed/171433/75b13ded-cdc6-43aa-88c2-1e228b762477] [04|https://iframe.mediadelivery.net/embed/171433/ce8bbbc6-be89-4fbb-b0cf-23e0bfcaaceb] [05|https://iframe.mediadelivery.net/embed/171433/3089b7c5-caae-4e6e-899d-f8daa9258dc6] [06|https://iframe.mediadelivery.net/embed/171433/2b9e3d63-c371-4fc6-8a3d-de5c914a87f2] [07|https://iframe.mediadelivery.net/embed/171433/ec78164c-01bb-491a-bd1f-73d927336fe3] [08 END|https://iframe.mediadelivery.net/embed/171433/87407c7c-6c7c-4edb-9e5b-c17be28e00fd] [br/Server NT] [01|https://hqq.ac/e/TCtYTVNOeHgrOWxnSkN4M3BEcFl5Zz09] [02|https://hqq.ac/e/eWgzemJtOG1ZSmdONldUNjNlSTN1UT09] [03|https://hqq.ac/e/bGhVclJveGlaVTcvbjNoNG9SeEV3dz09] [04|https://hqq.ac/e/Wk11Ujl4VHc5bTM0ZjNZMDZTMU9qZz09] [05|https://hqq.ac/e/RGJLb3IyejQvOVQ1dC9lYWphQWVidz09] [06|https://hqq.ac/e/UnFBaFZmdUtnQ3RRenArYkpuY1ZGdz09] [07|https://hqq.ac/e/cEtRZU5vRFVvR3h2KzJ1dUl0dW1KQT09] [08 END|https://hqq.ac/e/cEpNcjVMb2MybTZQaVM4elRqYjN4Zz09]
Trạng thái [stt/Tập 8 END]
Năm phát hành
Số tập 8 Tập
Thời lượng 45 Phút / Tập
Nhiều người cũng xem