Ưu Tú Phần 5 - Elite Season 5 (2022)
lượt xem
Ưu Tú Phần 5 - Elite Season 5 (2022)
Xem phim
[Ưu Tú Phần 5 - Elite Season 5 (2022)]
[stt/Tập 8 END] [info] [+] Ưu Tú Phần 5 - Elite Season 5 (2022) [/info] [ss] [Phần 1;/2023/10/elite-season-1-2018.html] [Phần 2;/2023/10/elite-season-2-2019.html] [Phần 3;/2023/11/elite-season-3-2020.html] [Phần 4;/2023/11/elite-season-4-2021.html] [Phần 5;#*] [Phần 6;/2023/11/elite-season-6-2022.html] [Phần 7;/2023/11/elite-season-7-2023.html] [/ss] [nd]Ưu Tú Phần 5 - Elite Season 5 (2022): Bám sát phong cách kể chuyện đầy hoang dã với những học sinh trung học này đối mặt với sự bối rối trong tình yêu, gian dối, rượu, khoái cảm, ghen tuông - tất cả mọi thứ ngoại trừ việc học. Ngay cả những quy tắc nghiêm ngặt của Benjamin ở trường trung học cũng không thể kiểm soát được những cô cậu đang tuổi ăn tuổi lớn này. [/nd] [br/Server OK] [01|https://ok.ru/videoembed/7919426013713] [02|https://ok.ru/videoembed/7919426144785] [03|https://ok.ru/videoembed/7919426275857] [04|https://ok.ru/videoembed/7919426341393] [05|https://ok.ru/videoembed/7919426472465] [06|https://ok.ru/videoembed/7919426210321] [07|https://ok.ru/videoembed/7919426406929] [08 END|https://ok.ru/videoembed/7919426079249] [br/Server VK] [01|https://bit.ly/3QN7N4W] [02|https://bit.ly/49ryeo0] [03|https://bit.ly/3soOjds] [04|https://bit.ly/471Uovn] [05|https://bit.ly/40szALh] [06|https://bit.ly/474S074] [07|https://bit.ly/47keT6i] [08 END|https://bit.ly/468AWMr] [br/Server MD] [01|https://iframe.mediadelivery.net/embed/171433/187554e2-b8a2-4cc4-9e99-ba32eff7675e] [02|https://iframe.mediadelivery.net/embed/171433/c862551c-0842-41a1-a4d1-899a2ddc8630] [03|https://iframe.mediadelivery.net/embed/171433/d4e59c45-c29c-42d4-8772-ac7f3b4a349d] [04|https://iframe.mediadelivery.net/embed/171433/89f48242-df77-47df-8f4d-afb6c7cb3ae3] [05|https://iframe.mediadelivery.net/embed/171433/ddf528b4-3244-4d95-8062-40a63eee0bb6] [06|https://iframe.mediadelivery.net/embed/171433/c98d899a-c9d6-494f-9455-84fef9a81564] [07|https://iframe.mediadelivery.net/embed/171433/05242815-1e0f-48ce-aaa5-aaf7864ec4b9] [08 END|https://iframe.mediadelivery.net/embed/171433/c0ea39bb-2178-4780-952a-1d7503dcf7db] [br/Server NT] [01|https://hqq.ac/e/SStBWThuUklGd3N5OGluSGVZSEgrQT09] [02|https://hqq.ac/e/emtxdWljd1B1Y1VWaUpQNUxiSlpNdz09] [03|https://hqq.ac/e/c21aaG5vMG5OV0ZaNzFLZkU0YmtnUT09] [04|https://hqq.ac/e/SDhsZW03TzdlZ0R5VzkxaHNSRUFLQT09] [05|https://hqq.ac/e/eTBKZEVVRUlsNmMxUDV4TmVudHJGQT09] [06|https://hqq.ac/e/MXJYZVZHTjZ6Z3JrNkxZVDd4OVZJZz09] [07|https://hqq.ac/e/clRuMnpCdXh2UkxyTmlZcjVsS0p3QT09] [08 END|https://hqq.ac/e/MEI5Wnd5THAxNXFzYlAyN05aS1NXQT09]
Cập nhật 08/11/2023
Diễn viên Đang cập nhật
Trạng thái [stt/Tập 8 END]
Năm phát hành
Số tập 8 Tập
Thời lượng 45 Phút / Tập
Nhiều người cũng xem