Chưa Từng Quên Hình Bóng Người - Last Twilight (2023)
lượt xem
Chưa Từng Quên Hình Bóng Người - Last Twilight (2023)
Xem phim
[Chưa Từng Quên Hình Bóng Người - Last Twilight (2023)]
[stt/Tập 12 END] [info] [+] Chưa Từng Quên Hình Bóng Người - Last Twilight (2023) [/info] [nd]Chưa Từng Quên Hình Bóng Người - Last Twilight (2023): Gánh nặng nợ nần, Mok, một sinh viên đại học kỹ thuật, nộp đơn xin việc lương cao với vai trò là người chăm sóc cho Day, một vận động viên cầu lông bị mù một phần do viêm giác mạc truyền nhiễm. Day thuê Mok, người không giống như những ứng viên khác dường như không hề thương hại anh ta. Với rất nhiều thời gian ở bên nhau, cả hai đã phát triển một mối quan hệ sâu sắc. Khi Day biết rằng anh ấy sẽ có khoảng 180 ngày cho đến khi mất đi tầm nhìn còn lại, cả hai sẽ vượt qua những thử thách phía trước như thế nào? [/nd] [br/Server DL] [01|https://www.dailymotion.com/embed/video/k4uDXOxswnmgyEzDzZe] [02|https://www.dailymotion.com/embed/video/k4xA2a28JBstDYzEXpj] [03|https://www.dailymotion.com/embed/video/k38gmaR6QPQSrbzGpxJ] [04|https://www.dailymotion.com/embed/video/kwSt81ofUWVzmCzHUiA] [05|https://www.dailymotion.com/embed/video/k4chtfjZU6H72RzJvtq] [06|https://www.dailymotion.com/embed/video/kh4mZ2LOT4tTYjzLfDJ] [07|https://www.dailymotion.com/embed/video/knDmERVtsUcUgszMCpy] [08|https://www.dailymotion.com/embed/video/k9T3MjVsasnhJBzNV6J] [09|https://www.dailymotion.com/embed/video/k67Hp4P7L947uUzPlh6] [10|https://www.dailymotion.com/embed/video/k5JzxMoKLTLFkDzQUFK] [11|https://www.dailymotion.com/embed/video/k4FHPIbQ0YbtwizSkLw] [12 END|https://www.dailymotion.com/embed/video/k1q4QGxJFldVjOzTIsl] [br/Server OK] [01|https://ok.ru/videoembed/6757667113578] [02|https://ok.ru/videoembed/7948996708881] [03|https://ok.ru/videoembed/6800690121322] [04|https://ok.ru/videoembed/6822689770090] [05|https://ok.ru/videoembed/6843832076906] [06|https://ok.ru/videoembed/6864436005482] [07|https://ok.ru/videoembed/6886311529066] [08|https://ok.ru/videoembed/6910772316778] [09|https://ok.ru/videoembed/6936056171114] [10|https://ok.ru/videoembed/6979257436778] [11|https://ok.ru/videoembed/6979580463722] [12 END|https://ok.ru/videoembed/7001581947498] [br/Server VK] [01|https://vk.com/video620192285_456239951] [02|https://vk.com/video620192285_456239954] [03|https://vk.com/video620192285_456239959] [04|https://vk.com/video620192285_456239966] [05|https://vk.com/video620192285_456239972] [06|https://vk.com/video620192285_456239979] [07|https://vk.com/video620192285_456239986] [08|https://vk.com/video620192285_456239994] [09|https://vk.com/video620192285_456239998] [10|https://vk.com/video620192285_456240007] [11|https://vk.com/video620192285_456240008] [12 END|https://vk.com/video620192285_456240016] [br/Server NT] [01|https://d0000d.com/e/v30izok8dt9khxkwgtl0b4cuwfk4f9yl] [02|https://d0000d.com/e/nddzn70w2ikdrr6o24ovi3fquotq0723] [03|https://d0000d.com/e/eyijpk5sg84qd4q9pwumuu7mjrb1oi13] [04|https://d0000d.com/e/4x402empdyvt3yvmyu4b7c9ko90q763o] [05|https://d0000d.com/e/sgnbtc37z5a1bzp8rkq5v35on6t04oku] [06|https://d0000d.com/e/96k06b49etx2t7ywt1qqy6bve988ut2z] [07|https://d0000d.com/e/l8nyfwzejn3xt9jr0k88kmvjj5umcv89] [08|https://d0000d.com/e/zmf79m1hlx7iuvpnqdrxxqgaaa0uuq2f] [09|https://d0000d.com/e/vrny98l4auv09vxdlqh8aqg5pezrxcxm] [10|https://d0000d.com/e/aiw98m7ztgw6w7v3kt027qp0w9v5ajvr] [11|https://d0000d.com/e/n978xdvtkumunfu83htw20mcowl4cw2x] [12 END|https://d0000d.com/e/0d0cj72ss2zs7oxzjucvgivmo1enhdeh]
Cập nhật 26/01/2024
Diễn viên Jimmy Jitaraphol, Sea Tawinan, Mark Pakin, Ohm Thipakorn
Trạng thái [stt/Tập 12 END]
Năm phát hành
Số tập 12 Tập
Thời lượng 56 Phút / Tập
Nhiều người cũng xem