Cái Tên Khắc Sâu Trong Tim Người - Your Name Engraved Herein (2020)
lượt xem
Cái Tên Khắc Sâu Trong Tim Người - Your Name Engraved Herein (2020)
Xem phim
[Cái Tên Khắc Sâu Trong Tim Người - Your Name Engraved Herein (2020)]
[stt/HD Vietsub] [sc/7.3] [info] [+] Cái Tên Khắc Sâu Trong Tim Người - Your Name Engraved Herein (2020) [/info] [nd] Cái Tên Khắc Sâu Trong Tim Người - Your Name Engraved Herein (2020): Năm 1987, sau khi Thiết Quân Luật kết thúc, lúc này hai nam sinh trường công giáo là Gia Hán và Birdy cùng nhau lẻn đi Đài Bắc vui chơi, và nhờ đó mà Gia Hán nhận ra mình đã thích Birdy. Cũng trong năm học này, trường lần đầu tiên quyết định cho nữ sinh nhập học, và Birdy đã nhân cơ hội này để làm quen một bạn nữ nhằm tránh Gia Hán. Cả hai dần dần rạn nứt, sau đó chia xa nhau tận 20 năm, và lại gặp nhau tại một đất nước xa lạ. [/nd] [br/Chọn Server] [OK|https://ok.ru/videoembed/4485303503522] [VK|https://bit.ly/47BVePD] [AR|https://archive.org/embed/d2m-cai-ten-khac-sau-trong-tim-nguoi-2020/d2m_vietsub_cai_ten_khac_sau_trong_tim_nguoi.mp4] [NT|https://hqq.ac/e/QjZTNWxWOW4wajVBbkZzbjEvZ3NYZz09]
Cập nhật 15/11/2023
Diễn viên Trần Hạo Sâm, Tằng Kính Hoa
Trạng thái [stt/HD Vietsub] [sc/7.3]
Năm phát hành
Thời lượng 114 Phút
Nhiều người cũng xem