Kế Hoạch Thăng Thấp Idol - Bump Up Business (2023)
lượt xem
Kế Hoạch Thăng Thấp Idol - Bump Up Business (2023)
Xem phim
[Kế Hoạch Thăng Thấp Idol - Bump Up Business (2023)]
[stt/Tập 8 END] [info] [+] Kế Hoạch Thăng Thấp Idol - Bump Up Business (2023) [/info] [nd]Câu chuyện xoay quanh thực tập sinh năm thứ năm và thần tượng sắp ra mắt Eden và JiHoon, một người nổi tiếng cùng công ty, và câu chuyện tình yêu giữa hai người không giỏi thể hiện cảm xúc thực sự của mình. [/nd] [br/Server DL] [01|https://www.dailymotion.com/embed/video/k1ozKwbRBm9K1GzzIV8] [02|https://www.dailymotion.com/embed/video/k3KQqGftYVZzxbzzIWQ] [03|https://www.dailymotion.com/embed/video/k6PSK4CGBe4mI4zAUDP] [04|https://www.dailymotion.com/embed/video/k6NwC4Ziv2MO0VzzX08] [05|https://www.dailymotion.com/embed/video/k6ZGWfU2zht6hlzAUJ4] [06|https://www.dailymotion.com/embed/video/k3T4nKsdgImHl0zAUJP] [07|https://www.dailymotion.com/embed/video/k2k3qL2L6f07tOzAUL4] [08 END|https://www.dailymotion.com/embed/video/k615oTrtmUhsZ7zzX2N] [br/Server OK] [01|https://ok.ru/videoembed/7857557015057] [02|https://ok.ru/videoembed/7857557080593] [03|https://ok.ru/videoembed/7880428030481] [04|https://ok.ru/videoembed/7880442776081] [05|https://ok.ru/videoembed/7880451164689] [06|https://ok.ru/videoembed/7880461519377] [07|https://ok.ru/videoembed/7880499202577] [08 END|https://ok.ru/videoembed/7862515993105] [br/Server NT] [01|https://hqq.ac/e/SDlsS21RQ1d2UmNwTjVid29pOUxWQT09] [02|https://hqq.ac/e/ZnM1bVdNTWxQc1YvdXlueXNoQ0t3QT09] [03|https://hqq.ac/e/QTNWN2R2UFE5c3llRjRxa1FYdGZkdz09] [04|https://hqq.ac/e/QlRZV1J5bVd3VHNpalpkeG9Da25BQT09] [05|https://hqq.ac/e/K2N6OThLY0hsOW5HMldBU2d6WlBldz09] [06|https://hqq.ac/e/TTdIQVdqSENaMDVPSmRzTDJVM1huZz09] [07|https://hqq.ac/e/ZFY5UU5zMzdWSzBCbnRiUEk2aWI4dz09] [08 END|https://hqq.ac/e/bDNPM21za3NKb2Iwc3EyK1dWWW40dz09]
Cập nhật 13/10/2023
Diễn viên Nine, Mill, Yoojung, KB, Junji, Rie
Trạng thái [stt/Tập 8 END]
Năm phát hành
Số tập 8 Tập
Thời lượng 15 Phút / Tập
Nhiều người cũng xem