Ưu Tú Phần 1 - Elite Season 1 (2018)
lượt xem
Ưu Tú Phần 1 - Elite Season 1 (2018)
Xem phim
[Ưu Tú Phần 1 - Elite Season 1 (2018)]
[stt/Tập 8 END] [info] [+] Ưu Tú Phần 1 - Elite Season 1 (2018) [/info] [ss] [Phần 1;#*] [Phần 2;/2023/10/elite-season-2-2019.html] [Phần 3;/2023/11/elite-season-3-2020.html] [Phần 4;/2023/11/elite-season-4-2021.html] [Phần 5;/2023/11/elite-season-5-2022.html] [Phần 6;/2023/11/elite-season-6-2022.html] [Phần 7;/2023/11/elite-season-7-2023.html] [/ss] [nd]Ưu Tú Phần 1 - Elite Season 1 (2018): Khi ba thiếu niên thuộc tầng lớp lao động bắt đầu theo học tại một trường tư thục độc quyền ở Tây Ban Nha, cuộc đụng độ giữa họ và những sinh viên giàu có dẫn đến án mạng. [/nd] [br/Server DL] [01|https://dailymotion.com/embed/video/k3SZlAL3knyFHdzBeu4] [02|https://dailymotion.com/embed/video/kvfN2MJjlR3G8VzBp9i] [03|https://dailymotion.com/embed/video/k4agmFVWewIDX0zBpdx] [04|https://dailymotion.com/embed/video/k2OF23uOfwpWL5zBpfL] [05|https://dailymotion.com/embed/video/k2X77khaFtw8AXzBpiY] [06|https://dailymotion.com/embed/video/k1NVyg98bGts38zBpm0] [07|https://dailymotion.com/embed/video/k2AIT0drrs3XNizBpoE] [08 END|https://dailymotion.com/embed/video/k5Jc9GfqglP9xWzBprQ] [br/Server OK] [01|https://ok.ru/videoembed/7885510281745] [02|https://ok.ru/videoembed/7885511002641] [03|https://ok.ru/videoembed/7885511461393] [04|https://ok.ru/videoembed/7885511789073] [05|https://ok.ru/videoembed/7885512182289] [06|https://ok.ru/videoembed/7885512378897] [07|https://ok.ru/videoembed/7885512837649] [08 END|https://ok.ru/videoembed/7885513230865] [br/Server VK] [01|https://bit.ly/3QBmTKA] [02|https://bit.ly/3QAAe5T] [03|] [04|] [05|https://bit.ly/3QCCSby] [06|https://bit.ly/49gZhm6] [07|https://bit.ly/3MhW1gj] [08 END|https://bit.ly/3Qfgof5] [br/Server MD] [01|https://iframe.mediadelivery.net/embed/171433/7368b5b8-1dcc-4a62-b111-5006fe615150] [02|https://iframe.mediadelivery.net/embed/171433/ef48a7fe-4131-4cde-b154-a2058634697f] [03|https://iframe.mediadelivery.net/embed/171433/935ee03c-cff0-4a88-9421-e289e7f86192] [04|https://iframe.mediadelivery.net/embed/171433/e5f3140c-bc15-413e-91db-0b6d647b5d31] [05|https://iframe.mediadelivery.net/embed/171433/e7c3901f-1251-42c7-8520-f332c6958950] [06|https://iframe.mediadelivery.net/embed/171433/f30ee3e7-b51b-44ad-b407-49cd5de656c9] [07|https://iframe.mediadelivery.net/embed/171433/87fa23a4-6500-494e-aba1-4f55f3431e1e] [08 END|https://iframe.mediadelivery.net/embed/171433/4c20b00a-6802-4c21-b359-3a58a1678b18] [br/Server DO] [01|https://ds2play.com/e/qfwripbmr39c] [02|https://ds2play.com/e/v5t8rw3zhsb2] [03|https://ds2play.com/e/3moumzr8al6q] [04|https://ds2play.com/e/y0juloyfqmf9] [05|https://ds2play.com/e/8kmm7426kuub] [06|https://ds2play.com/e/9apxpzdi4j34] [07|https://ds2play.com/e/dnj6o5y85ycf] [08 END|https://ds2play.com/e/t3smoydceqk1] [br/Server OK] [01|https://hqq.ac/e/U0tqRnRpTkZUMmV6MytRQ0hWSndvdz09] [02|https://hqq.ac/e/eUVESXNpTmRmT0QvTk9YQVFGejFjUT09] [03|https://hqq.ac/e/NU5VUkkvVHZMRFNWeUhOc1ZrbFdXQT09] [04|https://hqq.ac/e/b21Na1lOZHpCQWNYL2RxUjNnd3MxQT09] [05|https://hqq.ac/e/NGZWZGgwaTNwbTVCVHlxeWFFeWlOUT09] [06|https://hqq.ac/e/Q2dEZ2ROdEZqVEJUTzRiV0F5Ni9pQT09] [07|https://hqq.ac/e/Q0lBQ1Axd25LdVJlT1huTVIrdUxVZz09] [08 END|https://hqq.ac/e/bkowRTVOY0hJbTg3bU0rTkI4QUhJUT09]
Cập nhật 29/10/2023
Diễn viên Omar Ayuso, Arón Piper
Trạng thái [stt/Tập 8 END]
Năm phát hành
Số tập 8 Tập
Thời lượng 45 Phút / Tập
Nhiều người cũng xem