Không Thể Chạm Tới - Kimi ni wa Todokanai Live Action (2023)
lượt xem
Không Thể Chạm Tới - Kimi ni wa Todokanai Live Action (2023)
Xem phim
[Không Thể Chạm Tới - Kimi ni wa Todokanai Live Action (2023)]
[stt/Tập 8 END] [info] [+] Không Thể Chạm Tới - Kimi ni wa Todokanai Live Action (2023) [/info] [nd]"Cho dù chúng ta có dành bao nhiêu thời gian bên nhau, anh cũng sẽ không bao giờ trở nên đặc biệt đối với em."
Những người bạn thân nhất thời thơ ấu. Hai nửa của một tổng thể. Một người thông minh, ngầu, giỏi hầu hết mọi thứ, và người bạn bình thường, ngốc nghếch luôn cố gắng làm bất cứ điều gì đúng đắn—Yamato và Kakeru. Luôn ở bên đối phương, nhưng không ở bên nhau theo cách họ thực sự mong muốn. Dù có cố gắng thế nào đi chăng nữa, trái tim của họ cũng không thể chạm tới nhau… [/nd] [br/Server DL] [01|https://www.dailymotion.com/embed/video/k5ErUtR8cAoEbHzuwnh] [02|https://www.dailymotion.com/embed/video/k2lECtcy51oWaNzvLBT] [03|https://www.dailymotion.com/embed/video/k2Is2G4gLLsE73zwvTv] [04|https://www.dailymotion.com/embed/video/k4EcNALKwudYNPzy57K] [05|https://www.dailymotion.com/embed/video/kF1CBI8BRHggH9zzg5v] [06|https://www.dailymotion.com/embed/video/k2icugffTLkwqHzAg8s] [07|https://www.dailymotion.com/embed/video/k5z1d6cdhHiypXzBFqm] [08 END|https://www.dailymotion.com/embed/video/k3bD4r21Y0ybEUzCNwK] [br/Server OK] [01|https://ok.ru/videoembed/7764243778065] [02|https://ok.ru/videoembed/7789925435921] [03|https://ok.ru/videoembed/6224051505668] [04|https://ok.ru/videoembed/6249132198404] [05|https://ok.ru/videoembed/6267181992452] [06|https://ok.ru/videoembed/6286468778500] [07|https://ok.ru/videoembed/6308213885444] [08 END|https://ok.ru/videoembed/6328553114116] [br/Server NT] [01|https://hqq.ac/e/RWVCMy8yWWpRNS9BRjFCZ0o5YzFwZz09] [02|https://hqq.ac/e/bUh4aktnVTU4TjV2bDNiZlk3S29OZz09] [03|https://hqq.ac/e/UlRDZjV0dllZK1RUOWMrQXpueXc3UT09] [04|https://hqq.ac/e/ZWhWN3NCRnVxckRHaWRSOEt5cDBHQT09] [05|https://hqq.ac/e/YVEvL0Jia1NyRnY4eHR4cmJtVWI4UT09] [06|https://hqq.ac/e/RWZMNVVZTU9NRkNDQThvOG94cmZUUT09] [07|https://hqq.ac/e/eC85ZGpRQmRyTFNaUWZCTUNsZUw2UT09] [08 END|https://hqq.ac/e/dkVuTEtsR0JtamxMbTR2aVdOK2g2UT09]
Cập nhật 22/09/2023
Diễn viên Maeda Kentaro, Kashiwagi Haru, Tanaka Taketo, Matsumoto Leo, Momose Takumi
Trạng thái [stt/Tập 8 END]
Năm phát hành
Số tập 8 Tập
Thời lượng 30 Phút / Tập
Nhiều người cũng xem