Độ Không Tuyệt Đối - Absolute Zero (2023)
lượt xem
Độ Không Tuyệt Đối - Absolute Zero (2023)
Xem phim
[Độ Không Tuyệt Đối - Absolute Zero (2023)]
[stt/Tập 12 END] [info] [+] Độ Không Tuyệt Đối - Absolute Zero (2023) [/info] [nd]Suansoon và Ongsa là người yêu của nhau. Ongsa đã gặp tai nạn nghiêm trọng vì đang vội vã quay lại để chúc mừng sinh nhật Suansoon cùng anh. Suansoon tự trách mình và cầu nguyện rằng nếu có thể quay lại quá khứ, anh sẽ không đến được với Ongsa.

Suansoon tìm thấy chính mình trong quá khứ và cảnh báo Ongsa (tuổi trung học) về tương lai nhưng Ongsa không tin và trở thành bạn trai với Suansoon.

Mười năm sau, một ngày trước khi xảy ra tai nạn, Ongsa từ tương lai quay lại và nói với bản thân lúc trẻ rằng đừng tránh khỏi tai nạn, vì Suansoon sẽ chết nếu làm vậy. Ongsa đã để tai nạn xảy ra.

Anh tỉnh dậy trở lại quá khứ, nơi anh gặp Suansoon lần đầu tiên. Lần này Ongsa quyết định thay đổi tương lai và không tiếp cận Suansoon... [/nd] [br/Server DL] [01|https://www.dailymotion.com/embed/video/k6zclnW1S7dZJVzvosG] [02|https://www.dailymotion.com/embed/video/k3CEavskH2yVeuzwGU9] [03|https://www.dailymotion.com/embed/video/k779cJc3bpSRTUzy3Yo] [04|https://www.dailymotion.com/embed/video/kvcWviD7FCWGWizzr5T] [05|https://www.dailymotion.com/embed/video/k14UeKTfbUcmOIzAw4X] [06|https://www.dailymotion.com/embed/video/k2wmJ9n3mfaTFizBIQ1] [07|https://www.dailymotion.com/embed/video/k2fAEmea19DMNJzD7a0] [08|https://www.dailymotion.com/embed/video/kAtu0SZRt2W2JXzExjt] [09|https://www.dailymotion.com/embed/video/k6BRBwd4xBYrmLzFVEL] [10|https://www.dailymotion.com/embed/video/k28OVkCsIGF3MszHpp7] [11|https://www.dailymotion.com/embed/video/k1LRm4mHrD2rD9zJ7jF] [12 END|https://www.dailymotion.com/embed/video/x8qik49] [br/Server OK] [01|https://ok.ru/videoembed/7782146443793] [02|https://ok.ru/videoembed/7807909431825] [03|https://ok.ru/videoembed/7827705825809] [04|https://ok.ru/videoembed/7850629728785] [05|https://ok.ru/videoembed/7873302563345] [06|https://ok.ru/videoembed/6821354211957] [07|https://ok.ru/videoembed/7923231492625] [08|https://ok.ru/videoembed/7942723930641] [09|https://ok.ru/videoembed/7964474542609] [10|https://ok.ru/videoembed/7986607819281] [11|https://ok.ru/videoembed/8011088988689] [12 END|https://ok.ru/videoembed/8031195957777] [br/Server NT] [01|https://hqq.ac/e/Q1RwOHNDY2xtV3VxSWFycTFFbWsyQT09] [02|https://hqq.ac/e/UU1JMmNOWFhYWlEzOE12TXFZWjk0dz09] [03|https://hqq.ac/e/NkJzeEp1cVFOV2RtRVR2MzlUcFhPQT09] [04|https://hqq.ac/e/UWI4OUNnOXdndmV4RVYyZFAycndvUT09] [05|https://hqq.ac/e/UVNZaGZWMk1EWFUvSmo3bU9RWW11QT09] [06|https://hqq.ac/e/UW9LMWpjenVrWTVRbitxQlFPWEJjdz09] [07|https://hqq.ac/e/VEQ3TFZNN1I5KzlYRkxMbko0cDUrdz09] [08|https://hqq.ac/e/bTdsWTZ6NVUyODRod0I5K1NWaXRCZz09] [09|https://hqq.ac/e/MzFjd21sdmkyVGdPNlljREhIZFExdz09] [10|https://hqq.ac/e/eGliSGcxTUR3QWtsOGRSM051RUFidz09] [11|https://hqq.ac/e/RmI5WDY4cmg0UThkRDhKcGplaUVRdz09] [12 END|https://hqq.ac/e/ZXVBVHFRejN3dGRlYkZBL3Z3U1QrQT09]
Cập nhật 13/12/2023
Diễn viên Tor Supakorn, Mix Wanut, Toey Puwanat, Teng Kanist
Trạng thái [stt/Tập 12 END]
Năm phát hành
Số tập 12 Tập
Thời lượng 54 Phút / Tập
Nhiều người cũng xem