Chiếm Giữ Tuyệt Đối - You Are Mine (2023)
lượt xem
Chiếm Giữ Tuyệt Đối - You Are Mine (2023)
Xem phim
[Chiếm Giữ Tuyệt Đối - You Are Mine (2023)]
[stt/Tập 10 END] [info] [+] Chiếm Giữ Tuyệt Đối - You Are Mine (2023) [/info] [nd]Các nhân viên trong công ty của Xia đều nổi tiếng với ngoại hình đẹp và thân hình chuẩn, nhưng có một nhân viên mới, Yao Shun Yu, lại là một ngoại lệ. Yao giống như một con thỏ trong rừng đã tự đánh mất mạng sống của mình. Ông chủ của anh, Xia Shang Chu, luôn trêu chọc Yao tốt bụng. Và Yao tin rằng nếu làm việc chăm chỉ, anh ấy có thể có cuộc sống tốt hơn. Ngay cả khi công việc của anh ấy căng thẳng và sếp cáu kỉnh, anh ấy vẫn có thể chịu đựng được. Nhưng hẹn hò với ông chủ và ngủ với ông ta, đó thực sự là một công việc khó khăn! [/nd] [br/Server DL] [01|https://www.dailymotion.com/embed/video/k5DUdxbxAHOxbEztHQv] [02|https://www.dailymotion.com/embed/video/k2VZAidJ0Jr9aAztPcW] [03|https://www.dailymotion.com/embed/video/k2OCN5N9U95f8XzuKcF] [04|https://www.dailymotion.com/embed/video/k36NHLPVP7Mhc1zvQyx] [05|https://www.dailymotion.com/embed/video/kgMnj53sytg86dzxoWP] [06|https://www.dailymotion.com/embed/video/k33eo5XiOLUN1GzyHWo] [07|https://www.dailymotion.com/embed/video/kbU52wmrD1fl2zzzOrg] [08|https://www.dailymotion.com/embed/video/k3nIKxIfWWB1TozB10S] [09|https://www.dailymotion.com/embed/video/k45pIzWwvCfZujzCGTR] [10 END|https://www.dailymotion.com/embed/video/k6WaNpjCw3ytJXzDFy4] [br/Server OK] [01|https://ok.ru/videoembed/7748292839953] [02|https://ok.ru/videoembed/7750513854993] [03|https://ok.ru/videoembed/6604387715690] [04|https://ok.ru/videoembed/6626479180394] [05|https://ok.ru/videoembed/6649355438698] [06|https://ok.ru/videoembed/7839629904401] [07|https://ok.ru/videoembed/6691369454186] [08|https://ok.ru/videoembed/6714656557674] [09|https://ok.ru/videoembed/6740751157866] [10 END|https://ok.ru/videoembed/6758238521962] [br/Server NT] [01|https://hqq.ac/e/VTVxd2Y1dVNuWjNrMGNGUGJQaWQyQT09] [02|https://hqq.ac/e/VnFQQUJ4eE9nT290VUY4QjIrS0U5QT09] [03|https://hqq.ac/e/aWY0am9yRHpPWTNpNVl0RnNzckc3QT09] [04|https://hqq.ac/e/YXMvcmFhZHRnYnl6Mm9HUFVXREwrQT09] [05|https://hqq.ac/e/YVphNzNIaDNpZEFQOE42c2NyYytKZz09] [06|https://hqq.ac/e/SmZ3R3dzZGl3NmVhTlY5WXpQQnByQT09] [07|https://hqq.ac/e/OEFvNm9TTDJ4YUhPK1NrSE9LTUhtQT09] [08|https://hqq.ac/e/bHRnZEhzN2w0OGU3OHBxYTlUQS9UQT09] [09|https://hqq.ac/e/UmxOSk91b0xtbGdSbENWSUhzdzhxZz09] [10 END|https://hqq.ac/e/YXF3T2JwM2lHVTJLNGpLTHpSOGdzQT09]
Cập nhật 17/09/2023
Diễn viên Parker Mao, Hsiao Hung, Yorke Sun, Angel Hong, Bobo Luo
Trạng thái [stt/Tập 10 END]
Năm phát hành
Số tập 10 Tập
Thời lượng 20 Phút / Tập
Nhiều người cũng xem