Trái Tim Trong Gió - Dangerous Romance (2023)
lượt xem
Trái Tim Trong Gió - Dangerous Romance (2023)
Xem phim
[Trái Tim Trong Gió - Dangerous Romance (2023)]
[stt/Tập 12 END] [info] [+] Trái Tim Trong Gió - Dangerous Romance (2023) [/info] [nd] Sailom, một sinh viên nghèo và hiếu học, đã làm nhiều công việc lặt vặt cùng với anh trai của mình để cố gắng duy trì cuộc sống của họ. Một ngày nọ, một sự hiểu lầm khiến cậu ghét Kanghan, kẻ bắt nạt học đường. Tuy nhiên, số phận đã sắp đặt khi Sailom, người được đề nghị một số tiền quá lớn để từ chối, đảm nhận vai trò gia sư riêng của Kanghan. Bất chấp sự khác biệt của họ, cả hai phát triển một kết nối không thể chối cãi. [/nd] [br/Server DL] [01|https://www.dailymotion.com/embed/video/k5kX4dTJxGBzP4ztAul] [02|https://www.dailymotion.com/embed/video/k4Ouzwrwv7SSQzztAsF] [03|https://www.dailymotion.com/embed/video/k40biNrc6nys5VztApQ] [04|https://www.dailymotion.com/embed/video/kkf6Hby95K97iWztAkG] [05|https://www.dailymotion.com/embed/video/k42Q9peODiKWhjztAeI] [06|https://www.dailymotion.com/embed/video/k2UF8aq0oJ2soxzuBH8] [07|https://www.dailymotion.com/embed/video/k3PIY9qQOMLLBxzvNhH] [08|https://www.dailymotion.com/embed/video/kMF4nGmqelUFoazxciK] [09|https://www.dailymotion.com/embed/video/k3RNxTT8tp5i90zywIL] [10|https://www.dailymotion.com/embed/video/k52804Vg9xPUJbzzKjL] [11|https://www.dailymotion.com/embed/video/k2baAFhVsZb7AjzAVxA] [12 END|https://www.dailymotion.com/embed/video/k2UOaierpzt1J1zCGdb] [br/Server OK] [01|https://ok.ru/videoembed/6485892270698] [02|https://ok.ru/videoembed/6509066979946] [03|https://ok.ru/videoembed/6533385685610] [04|https://ok.ru/videoembed/6556596767338] [05|https://ok.ru/videoembed/6579777309290] [06|https://ok.ru/videoembed/6603253156458] [07|https://ok.ru/videoembed/6625334004330] [08|https://ok.ru/videoembed/6647326444138] [09|https://ok.ru/videoembed/6613248576054] [10|https://ok.ru/videoembed/6690255473258] [11|https://ok.ru/videoembed/7880844446225] [12 END|https://ok.ru/videoembed/6678467316278] [br/Server NT] [01|https://hqq.ac/e/TmJFZW9zQkpab2h6aDBjS2swUHpiQT09] [02|https://hqq.ac/e/SDRwc2MrMlRHNVIyRFFjNVg2NGFhQT09] [03|https://hqq.ac/e/bnFDc2JqMXkraCtnRmhvTDVaQ0VYQT09] [04|https://hqq.ac/e/Q3E1Tlc1THdJTnVCWEVtV1VwMW84UT09] [05|https://hqq.ac/e/aXgyU0dYR0VnMUpTQzZIeDE4djJPQT09] [06|https://hqq.ac/e/NHZla2xsK2pWR21VQVJPM21RQytPUT09] [07|https://hqq.ac/e/QmZ1MSswVEpZQWZJODJsalNyTGRXZz09] [08|https://hqq.ac/e/RVBmOHR6REV1R0tkMWxOb1lydi83QT09] [09|https://hqq.ac/e/ZmxidGFENnFSbGU5QzJQeWErWEs5Zz09] [10|https://hqq.ac/e/azlQSzdxc3djbkMxTTRxam1jbVZCdz09] [11|https://hqq.ac/e/NDZPYlc2NVQ2NzJmeDZ6ckxXdHA1UT09] [12 END|https://hqq.ac/e/bUd2TWZBUUF6dThhL3cyWlpGc0FoUT09]
Cập nhật 11/08/2023
Diễn viên Perth Tanapon, Chimon Wachirawit, Marc Pahun, Pawin Kulkaranyawich
Trạng thái [stt/Tập 12 END]
Năm phát hành
Số tập 12 Tập
Nhiều người cũng xem