Tình Yêu Không Ngôn Ngữ - Love In Translation (2023)
lượt xem
Tình Yêu Không Ngôn Ngữ - Love In Translation (2023)
Xem phim
[Tình Yêu Không Ngôn Ngữ - Love In Translation (2023)]
[stt/Tập 8 END] [info] [+] Tình Yêu Không Ngôn Ngữ - Love In Translation (2023) [/info] [nd] Một người muốn điều hành một doanh nghiệp thành công, một người khác muốn theo đuổi thành công một cô gái Trung Quốc. Thật bất ngờ, sự theo đuổi tuyệt vọng của họ đã đưa cả hai đến gần nhau.
Doanh nhân Trung Quốc Yang đang theo đuổi công ty đối tác Thái Lan, tìm cách tiếp tục công việc kinh doanh của mình. Anh ấy gặp Phumjai, người có quan điểm không tốt với Tammy, người có ảnh hưởng ở Trung Quốc. Mặc dù họ không hòa thuận với nhau, nhưng họ cần phải đình chiến vì lợi ích của chính họ. [/nd] [br/Server DL] [01|https://www.dailymotion.com/embed/video/k6K9LJo0Uko5zPztPcH] [02|https://www.dailymotion.com/embed/video/k3um0KXZMrl9TRztPc4] [03|https://www.dailymotion.com/embed/video/k5wPubPAE83rZxztI1a] [04|https://www.dailymotion.com/embed/video/k4vN6nsRmucYqGztRDE] [05|https://www.dailymotion.com/embed/video/k2aiLLxdCyYxaMztHQm] [06|https://www.dailymotion.com/embed/video/k3qFVZ7ObKRT3qzuKcH] [07|https://www.dailymotion.com/embed/video/k48n9whm0EMLWzzvUpC] [08 END|https://www.dailymotion.com/embed/video/kK51nn9yDWJL07zxtC5] [br/Server OK] [01|https://ok.ru/videoembed/7652110436881] [02|https://ok.ru/videoembed/7676214381073] [03|https://ok.ru/videoembed/7724562385425] [04|https://ok.ru/videoembed/7724541741585] [05|https://ok.ru/videoembed/7748220291601] [06|https://ok.ru/videoembed/7769374591505] [07|https://ok.ru/videoembed/7793425254929] [08 END|https://ok.ru/videoembed/7817025227281] [br/Server OK] [01|https://hqq.ac/e/MmFycFIzekRaNG15MFM3MDlJMERxdz09] [02|https://hqq.ac/e/SW02NEJZMkEyZGd1K1U2OW5VVDhCUT09] [03|https://hqq.ac/e/ZXJLMTQ4a3Y3aGVyalUrNlJ0Qk0rUT09] [04|https://hqq.ac/e/eTB1djBjSExuOUpxbW5ISWhDbkIvdz09] [05|https://hqq.ac/e/RTBMMlpYT3NuK1dDZnlLYUFVV3FlZz09] [06|https://hqq.ac/e/NlRPcVdSNk5oNEtPcCtpOHRIS0cwZz09] [07|https://hqq.ac/e/MVJ6TlJZWm40L3l5alpkSG9uUEt4QT09] [08 END|https://hqq.ac/e/QXgwS1VJTHhERjJMYTd0RjRZTWM5Zz09]
Cập nhật 19/08/2023
Diễn viên Daou Pittaya, Offroad Kantapon, Ngern Anupart, Ohm Chetnipat, Jam Charuttha
Trạng thái [stt/Tập 8 END]
Năm phát hành
Số tập 10 Tập
Thời lượng 45 Phút / Tập
Nhiều người cũng xem