Truy Phong - Sing My Crush (2023)
lượt xem
Truy Phong - Sing My Crush (2023)
Xem phim
[Truy Phong - Sing My Crush (2023)]
[stt/Tập 8 END] [info] [+] Truy Phong - Sing My Crush (2023) [/info] [nd]Truy Phong - Sing My Crush (2023): Theo dõi câu chuyện của Ba Ram và Han Tae quen nhau sau một sự cố xảy ra trong những năm học của họ. Giờ đây khi đã trưởng thành, liệu Ba Ram có kìm nén được tình cảm dành cho Han Tae mà anh đã ấp ủ bấy lâu? [/nd] [br/Server DZ] [01|https://dzen.ru/embed/vkfmgYTdGdAA?from_block=partner] [02|https://dzen.ru/embed/vlu9uQXbUEgM?from_block=partner] [03|https://dzen.ru/embed/vIcZSxcb55xM?from_block=partner] [04|https://dzen.ru/embed/vYYrBNubLdUo?from_block=partner] [05|https://dzen.ru/embed/vo4zVesy6bjc?from_block=partner] [06|https://dzen.ru/embed/vKIT1i8Lus10?from_block=partner] [07|https://dzen.ru/embed/vg1weV4Po_Cs?from_block=partner] [08 END|https://dzen.ru/embed/vblrbczb812s?from_block=partner] [br/Server OK] [01|https://ok.ru/videoembed/8210517658129] [02|https://ok.ru/videoembed/8210517854737] [03|https://ok.ru/videoembed/8210517789201] [04|https://ok.ru/videoembed/8210517723665] [05|https://ok.ru/videoembed/8210517592593] [06|https://ok.ru/videoembed/8210517527057] [07|https://ok.ru/videoembed/8210517395985] [08 END|https://ok.ru/videoembed/8210517461521] [br/Server VK] [01|https://vk.com/video458745691_456239742] [02|https://vk.com/video458745691_456239743] [03|https://vk.com/video458745691_456239744] [04|https://vk.com/video458745691_456239745] [05|https://vk.com/video458745691_456239746] [06|https://vk.com/video458745691_456239747] [07|https://vk.com/video458745691_456239748] [08 END|https://vk.com/video458745691_456239749] [br/Server NT] [01|https://player.blvietsub.com/e/cE5vbDIvYUd3RWZ0bmxUTGZoSWYrdz09] [02|https://player.blvietsub.com/e/SXJ2V1c0bE0rL2cwTU9zZS9zNE8vZz09] [03|https://player.blvietsub.com/e/MFpVV2tBc05mM3prUUlteVA2bXdhUT09] [04|https://player.blvietsub.com/e/Y2FCcDV5bUk2NGxRZ0NuYVAwODUxZz09] [05|https://player.blvietsub.com/e/MkFVb1RSb0JzWDJBdW5BZVJNQmh6UT09] [06|https://player.blvietsub.com/e/d1lZbTBMMFdUV0IwS0IxMmw1MmRhUT09] [07|https://player.blvietsub.com/e/Ulo2b3hMa09iVXJZWTExVlhTZ21IUT09] [08 END|https://player.blvietsub.com/e/WS8vNDJmcEZCUTJCVE5vS1pmUHBmUT09]
Cập nhật 06/08/2023
Diễn viên Jang Do Yoon, Son Hyun Woo, Bang Yoo In, Koo Ja Keon
Trạng thái [stt/Tập 8 END]
Năm phát hành
Số tập 8 Tập
Thời lượng 25 Phut / Tập
Nhiều người cũng xem