Quyết Trạch - Stand By Me (2023)
lượt xem
Quyết Trạch - Stand By Me (2023)
Xem phim
[Quyết Trạch - Stand By Me (2023)]
[stt/Tập 20 END] [info] [+] Quyết Trạch - Stand By Me (2023) [/info] [nd] Tại Thượng Hải vào năm 1936, Huang Wei Jie, một thành viên của tổ chức yêu nước, tình cờ gặp Feng Guan Yu, một doanh nhân yêu nước trong một chuyến công tác. Hai người là bạn thuở nhỏ nhưng đã chia tay vì hiểu lầm. Feng Guan Yu buộc anh ta làm vệ sĩ cho mình. Dù hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nhưng trước nghịch cảnh chung, cả hai với lý tưởng công lý đã cùng chung tay và anh dũng cống hiến hết mình cho sự nghiệp yêu nước. [/nd] [br/Server DL] [01|https://www.dailymotion.com/embed/video/k5EhFWDae3gHpszqbli] [02|https://www.dailymotion.com/embed/video/k7AsoNMlqvCm5pzqbuN] [03|https://www.dailymotion.com/embed/video/kVgERqsOsZxC5kzqbuK] [04|https://www.dailymotion.com/embed/video/k1fKe5FA4iORjOzqbuO] [05|https://www.dailymotion.com/embed/video/k2mq9ZyZ7YvUFrzqbuM] [06|https://www.dailymotion.com/embed/video/k7zbOZqHzCdIYTzugoC] [07|https://www.dailymotion.com/embed/video/k1u1qQZNt2sqqHzugpa] [08|https://www.dailymotion.com/embed/video/k3bOEBG0GqOKENzukl4] [09|https://www.dailymotion.com/embed/video/k1qfEvQjhV5RsLzuknf] [10|https://www.dailymotion.com/embed/video/ksQPgi86yytCwtzuknE] [11|https://www.dailymotion.com/embed/video/k4tcGhcDrmaJxszuknU] [12|https://www.dailymotion.com/embed/video/k76fwq0LxS5Irwzuko8] [13|https://www.dailymotion.com/embed/video/k4usoBqTo6Km8YzuvSE] [14|https://www.dailymotion.com/embed/video/k70nRy3soPVXdrzuvSX] [15|https://www.dailymotion.com/embed/video/ktJNsCTSlYLITZzuvWe] [16|https://www.dailymotion.com/embed/video/kzo5aDGGwJgrDfzuvWB] [17|https://www.dailymotion.com/embed/video/k79vMjVEobOG44zuvX8] [18|https://www.dailymotion.com/embed/video/kGrdLqvbZO7oEizuvXs] [19|https://www.dailymotion.com/embed/video/k2Y4MwyVei6JMhzuvXr] [20 END|https://www.dailymotion.com/embed/video/k3YsfqvZH0f0IwzuvXt] [br/Server OK] [01|https://ok.ru/videoembed/6661127604823] [02|https://ok.ru/videoembed/6661127473751] [03|https://ok.ru/videoembed/6661127539287] [04|https://ok.ru/videoembed/6661982784087] [05|https://ok.ru/videoembed/6664506378839] [06|https://ok.ru/videoembed/6671325137495] [07|https://ok.ru/videoembed/6671324940887] [08|https://ok.ru/videoembed/6671325071959] [09|https://ok.ru/videoembed/6671325006423] [10|https://ok.ru/videoembed/6675576523351] [11|https://ok.ru/videoembed/6675576457815] [12|https://ok.ru/videoembed/6675576392279] [13|https://ok.ru/videoembed/6678535277143] [14|https://ok.ru/videoembed/6678535211607] [15|https://ok.ru/videoembed/6678535080535] [16|https://ok.ru/videoembed/6682576095831] [17|https://ok.ru/videoembed/6682576030295] [18|https://ok.ru/videoembed/6682576161367] [19|https://ok.ru/videoembed/6686282353239] [20 END|https://ok.ru/videoembed/6686282287703] [br/Server NT] [01|https://hqq.ac/e/RDF4bUJhU0RHNEU1Rm82YVBPS2YxQT09] [02|https://hqq.ac/e/KzNGQ1Y3NzVPajdBbFZjTUtxZ2Q4dz09] [03|https://hqq.ac/e/eHZORmpMWThla0NndUI2aytpaW9oZz09] [04|https://hqq.ac/e/ekhKbEJPQXBaQmk4bjV6SWlXMlJvdz09] [05|https://hqq.ac/e/RjBTdWppYVV2UUQ5STM1RzlTT2V4QT09] [06|https://hqq.ac/e/M0xhenFTem85YkJNZ2xEV3oyTnFEQT09] [07|https://hqq.ac/e/WUR1QzAwN1BQUDRSdmJGTmVRdTVsdz09] [08|https://hqq.ac/e/Y0xBMmlHZmhuc1NOTWhnQXM4ZjBnUT09] [09|https://hqq.ac/e/Y0pYYjQ2emtTZTUyeEFjUnVBUlVuUT09] [10|https://hqq.ac/e/K005amRaeHhCc01SUHVIOTA5UElKdz09] [11|https://hqq.ac/e/UEJSM0IyYnFjeHAvLys5THVJOVpuUT09] [12|https://hqq.ac/e/REdkYXhNcmMxVDZQd2o0dTlCT0Rndz09] [13|https://hqq.ac/e/WVoybkZVc251T2U3U09QaEpNcURQZz09] [14|https://hqq.ac/e/cGFDdWgzbjBpckwzSm1GaGRqYzMvQT09] [15|https://hqq.ac/e/NzJJUzQrMldZdmxNRG5SdU1abUUvZz09] [16|https://hqq.ac/e/TlhFU0prRmxDdUpPbXZhTHV0b0NLZz09] [17|https://hqq.ac/e/TC9ydjF3TXNYWVlnMmcwRjB4WU91QT09] [18|https://hqq.ac/e/V3dzMnRLOXpCQXliMVJGTzlodVBTdz09] [19|https://hqq.ac/e/eVJhMGJZenZrN1lqdkhUaldwVXpVUT09] [20 END|https://hqq.ac/e/UmFvOExRd3JQMnB1eENtSWNSVUMyUT09]
Cập nhật 27/08/2023
Diễn viên Deng Kai, Wang Zu Yi, Sophia Ma
Trạng thái [stt/Tập 20 END]
Năm phát hành
Số tập 20 Tập
Thời lượng 10 Phút / Tập
Nhiều người cũng xem