Hương Thơm Tình Yêu - I Feel You Linger In The Air (2023)
lượt xem
Hương Thơm Tình Yêu - I Feel You Linger In The Air (2023)
Xem phim
[Hương Thơm Tình Yêu - I Feel You Linger In The Air (2023)]
[stt/Tập 12 END] [info] [+] Hương Thơm Tình Yêu - I Feel You Linger In The Air (2023) [/info] [nd] Hương Thơm Tình Yêu - I Feel You Linger In The Air (2023) kể về Jom là một kiến trúc sư chịu trách nhiệm cải tạo một ngôi nhà lịch sử dọc theo sông Ping. Ở đó, anh phát hiện ra một chiếc rương gỗ chứa đầy những bức vẽ cũ, những bức vẽ trông quen thuộc đến lạ lùng. Các nội dung là hấp dẫn. Tuy nhiên, Jom không có thời gian để quan tâm đến chúng; anh ấy phải quay trở lại Bangkok để gặp tình yêu của mình. Trong nhiều năm, Jom đã đếm từng ngày cho đến khi bạn trai của anh ấy trở về sau chuyến du học xa xôi, chỉ để biết anh ấy đã đính hôn với người khác.

Đau lòng, Jom đến nơi chấp nhận khi lao xe xuống sông. Trong bóng tối lạnh lẽo, Jom ngửi thấy hương thơm ngào ngạt của những bông hoa sứ tươi từ dòng suối và xa xa, anh có thể nghe thấy một giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng phát âm rõ ràng, "Phở Jom".

Jom sẽ thấy mình thức dậy ở Chiang Mai những năm 1920. [/nd] [br/Server DL] [01|https://www.youtube.com/embed/-L0dGomQNbk?autoplay=1] [02|https://www.dailymotion.com/embed/video/k3NUAWmbXynDrUztA8q] [03|https://www.dailymotion.com/embed/video/k3BFslbuVrkybxztA6Q] [04|https://www.dailymotion.com/embed/video/k2bE0aLGQlV5l8ztA3Q] [05|https://www.dailymotion.com/embed/video/k3vJRWtF7iKRE2ztzUu] [06|https://www.dailymotion.com/embed/video/k5yEuCWmLHmfwgzuKfK] [07|https://www.dailymotion.com/embed/video/k3njcWHtuG3WdmzvTjO] [08|https://www.dailymotion.com/embed/video/kXQ6u31KAKVQRAzxxHs] [09|https://www.dailymotion.com/embed/video/k2qPRQ7XyVHPn7zzg6t] [10|https://www.dailymotion.com/embed/video/k2Q4eJ4lvLoNrbzzRkl] [11|https://www.dailymotion.com/embed/video/k5WiNWe8d9BVHTzB29Z] [12 END|https://www.dailymotion.com/embed/video/k49tAJFH587Z4QzCHnG] [br/Server OK] [01|https://ok.ru/videoembed/7651106949649] [02|https://ok.ru/videoembed/7676215560721] [03|https://ok.ru/videoembed/7698930534929] [04|https://ok.ru/videoembed/7722626189841] [05|https://ok.ru/videoembed/7744997952017] [06|https://ok.ru/videoembed/7769379899921] [07|https://ok.ru/videoembed/7793016703505] [08|https://ok.ru/videoembed/7818588326417] [09|https://ok.ru/videoembed/7849270446609] [10|https://ok.ru/videoembed/7860334758417] [11|https://ok.ru/videoembed/7883392354833] [12 END|https://ok.ru/videoembed/7910016420369] [br/Server NT] [01|https://hqq.ac/e/dzJkRW5kV2pHRk4wNzFYR0MwNGYrdz09] [02|https://hqq.ac/e/MHQvTTFWZTJkelp6Lzh6TkRkcHczQT09] [03|https://hqq.ac/e/ZWdaQzdrQ2FCZ1l2eGNyb3pHSGpmdz09] [04|https://hqq.ac/e/V2tGbVJsWGw5RXdKVTYvMFRUaFZsQT09] [05|https://hqq.ac/e/cTdDN3hvSk1iYTlFZmQ4YzFuTXFlZz09] [06|https://hqq.ac/e/N2xDVHFjOTJ4NnFkSDljd0tsMFUrdz09] [07|https://hqq.ac/e/RE5yZWlSbEJUV2tKQis1VHVUZW0vZz09] [08|https://hqq.ac/e/TXQ3YkVuWGlGcUJsaGdnMkxUZThLUT09] [09|https://hqq.ac/e/TForREw4Z09NT1JTeFZmbUFMK1J6Zz09] [10|https://hqq.ac/e/bXI0R1E2L25aY1JwNzZ5SlpvRWlJZz09] [11|https://hqq.ac/e/aUhzNzNpaWhQbUxCcXFabGg5eXpUQT09] [12 END|https://hqq.ac/e/WnRPR3VTUFR1QTdsbkdQdWhMa3ZuUT09]
Cập nhật 19/08/2023
Diễn viên Nonkul Chanon, Bright Rapheephong, Typhoon Kanokchat, June Teeratee, Alee Auttharinya, Guide Kantapon
Trạng thái [stt/Tập 12 END]
Năm phát hành
Số tập 12 Tập
Thời lượng 46 Phút / Tập
Nhiều người cũng xem