Dự Báo Cảm Giác Cơ Thể - Taikan Yoho | My Personal Weatherman (2023)
lượt xem
Dự Báo Cảm Giác Cơ Thể - Taikan Yoho | My Personal Weatherman (2023)
Xem phim
[Dự Báo Cảm Giác Cơ Thể - Taikan Yoho | My Personal Weatherman (2023)]
[stt/Tập 8 END] [info] [+] Dự Báo Cảm Giác Cơ Thể - Taikan Yoho (2023) [/info] [nd] Người đàn ông đẹp trai và nhà dự báo thời tiết nổi tiếng Segasaki thực sự là một bạo chúa ở quê nhà. Yoh, một họa sĩ ero-manga trong hoàn cảnh ngặt nghèo biết rất rõ điều này. Điều này là do hai người họ đang sống cùng nhau. Hơn thế nữa, đó là vì anh ấy nấu ăn và dọn dẹp cho Segasaki! Không có gì ngạc nhiên, để đổi lấy việc được cung cấp thức ăn, anh ta phải "tuân theo mọi điều Segasaki bảo". Điều gì đến từ một hợp đồng như vậy là? [/nd] [br/Server DL] [01|https://www.dailymotion.com/embed/video/k5sEkgkO4xlaGszUuoM] [02|https://www.dailymotion.com/embed/video/k3jMEy7W7t2ZnczUuxM] [03|https://www.dailymotion.com/embed/video/k4nKBRier222fUzUuzH] [04|https://www.dailymotion.com/embed/video/k2Q14JpOi1EHjDzvRRZ] [05|https://www.dailymotion.com/embed/video/k2RMT2TBxFykKDzvRUP] [06|https://www.dailymotion.com/embed/video/k4t5UN1WkFcS91zvRVr] [07|https://www.dailymotion.com/embed/video/k1IdgnKyCFQMbizy54g] [08 END|https://www.dailymotion.com/embed/video/khc5uTjlcT9wwJzyzCO] [br/Server OK] [01|https://ok.ru/videoembed/6064528034308] [02|https://ok.ru/videoembed/6084161047044] [03|https://ok.ru/videoembed/6128762030596] [04|https://ok.ru/videoembed/6150016403972] [05|https://ok.ru/videoembed/6170888047108] [06|https://ok.ru/videoembed/6213039557124] [07|https://ok.ru/videoembed/6234075499012] [08 END|https://ok.ru/videoembed/6255785740804] [br/Server VK] [01|https://vk.com/video458745691_456239674] [02|https://vk.com/video458745691_456239668] [03|https://vk.com/video458745691_456239667] [04|https://vk.com/video458745691_456239671] [05|https://vk.com/video458745691_456239672] [06|https://vk.com/video458745691_456239669] [07|https://vk.com/video458745691_456239673] [08 END|https://vk.com/video458745691_456239670] [br/Server NT] [01|https://player.blvietsub.com/e/N2grdGc3TDB2N0pXNi9rSmFKNXAxQT09] [02|https://player.blvietsub.com/e/MWlka0pNVXF5VXJYdkx1OHljazgrQT09] [03|https://player.blvietsub.com/e/ajZOcDhQU2lrWGNWd2g3ZDVkYXd3Zz09] [04|https://player.blvietsub.com/e/WVcwTWZpK2cwN3d0WWY1NkJjZXR1QT09] [05|https://player.blvietsub.com/e/ZkNlUXljZWp0T3NYY0M2M0RZSVpZUT09] [06|https://player.blvietsub.com/e/Z3JXcHBoY3BXaWRUOTFINmk0bjhGZz09] [07|https://player.blvietsub.com/e/dzgvR3d5N1lHTGxRK2xUVzJ0Z3dXZz09] [08 END|https://player.blvietsub.com/e/WmFMWnA4YTg1MUpOWloxWTNwQ3lMdz09]
Cập nhật 11/08/2023
Diễn viên Higuchi Kouhei, Mashiko Atsuki, Matsumura Sayuri, Mizuishi Atomu
Trạng thái [stt/Tập 8 END]
Năm phát hành
Số tập 8 Tập
Thời lượng 24 Phút / Tập
Nhiều người cũng xem