Thiên Tài Hạng Bét - Stupid Genius (2023)
lượt xem
Thiên Tài Hạng Bét - Stupid Genius (2023)
Xem phim
[Thiên Tài Hạng Bét - Stupid Genius (2023)]
[stt/Tập 6 END] [info] [+] Thiên Tài Hạng Bét - Stupid Genius (2023) [/info] [nd]Thiên Tài Hạng Bét - Stupid Genius (2023): Câu chuyện xoay quanh Thế Vinh, người học lớp hạng nhất và Thủ Khoa lớp trưởng của lớp hạng bét. [/nd] [br/Server DL] [01|https://dzen.ru/embed/vvucNnuRsOzs?from_block=partner] [02|https://dzen.ru/embed/vnS0E1qlDOGY?from_block=partner] [03|https://dzen.ru/embed/vDzWtD1hhWAY?from_block=partner] [04|https://dzen.ru/embed/vx0w2MW5GHjk?from_block=partner] [05|https://dzen.ru/embed/vu8OQHTG5CGQ?from_block=partner] [06 END|https://dzen.ru/embed/vQguKitWdMDQ?from_block=partner] [br/Server OK] [01|https://ok.ru/videoembed/8241444620817] [02|https://ok.ru/videoembed/8241444751889] [03|https://ok.ru/videoembed/8241444817425] [04|https://ok.ru/videoembed/8241445276177] [05|https://ok.ru/videoembed/8241445407249] [06 END|https://ok.ru/videoembed/8241445538321] [br/Server VK] [01|https://vk.com/video458745691_456240036] [02|https://vk.com/video458745691_456240037] [03|https://vk.com/video458745691_456240038] [04|https://vk.com/video458745691_456240039] [05|https://vk.com/video458745691_456240040] [06 END|https://vk.com/video458745691_456240041] [br/Server NT] [01|https://d0000d.com/e/oit000u6z5jq0hua3nyafap290zpqawb] [02|https://d0000d.com/e/eox7at7bacu2yt4yucyq8zbpihhprtdg] [03|https://d0000d.com/e/th813t3kzgr3sgby4k3p0g7e7gaf9w7o] [04|https://d0000d.com/e/dznkhsmlesfuxeqfflkobiuorc0lwed0] [05|https://d0000d.com/e/jcldlsogn136oiafeo8xtximrwvyw7l4] [06 END|https://d0000d.com/e/2n577kzjcm7nv0hryvi4xfsl69sdaxdy]
Cập nhật 14/07/2023
Diễn viên Phạm Thế Bằng, Nguyễn Tiến Hải, Nguyễn Thái Khang, Nguyễn Quốc Nam
Trạng thái [stt/Tập 6 END]
Năm phát hành
Số tập 6 Tập
Thời lượng 15 Phút / Tập
Nhiều người cũng xem