Động Cơ Ngầm - Hidden Agenda (2023)
lượt xem
Động Cơ Ngầm - Hidden Agenda (2023)
Xem phim
[Động Cơ Ngầm - Hidden Agenda (2023)]
[stt/Tập 12 END] [info] [+] Động Cơ Ngầm - Hidden Agenda (2023) [/info] [nd]Lần đầu tiên, sinh viên đại học Zo quyết tâm theo đuổi Nita, người yêu lâu năm của mình. Để thu hút cô ấy, anh ấy tiếp cận Joke, người yêu cũ của Nita, để xin lời khuyên về hẹn hò. Joke đồng ý giúp anh ta để đổi lấy một vị trí trong câu lạc bộ tranh luận. Hoặc, ít nhất, đó là những gì anh ấy nói với Zo. [/nd] [br/Server DL] [00|https://www.dailymotion.com/embed/video/k7hnv0FUgkRPCOzu5jM] [01|https://www.dailymotion.com/embed/video/k1qR6Bx3fNLxiYzu5gW] [02|https://www.dailymotion.com/embed/video/kGzGUYBGozflbnzu5gp] [03|https://www.dailymotion.com/embed/video/k58tmV0hpO4L8Xzu5eZ] [04|https://www.dailymotion.com/embed/video/k1k8hIWTkn65mpzu5ee] [05|https://www.dailymotion.com/embed/video/kpQTpeWlIWLyOAzu57b] [06|https://www.dailymotion.com/embed/video/k3hyia94hB8y2Wzu1ak] [07|https://www.dailymotion.com/embed/video/k3HpeOGOAvSDMQzu18h] [08|https://www.dailymotion.com/embed/video/k6IYSvzKOgx4LAztSo6] [09|https://www.dailymotion.com/embed/video/k5YakVivVB9cCcztS6Z] [10|https://www.dailymotion.com/embed/video/k7rAM36j936HwjztS4U] [11|https://www.dailymotion.com/embed/video/k2wdDFwUxJX8o6ztS36] [12 END|https://bit.ly/463O7yW] [br/Server OK] [00|https://ok.ru/videoembed/6061019171434] [01|https://ok.ru/videoembed/6185657240170] [02|https://ok.ru/videoembed/6312774929002] [03|https://ok.ru/videoembed/6383076903530] [04|https://ok.ru/videoembed/6409955510890] [05|https://ok.ru/videoembed/6430579296874] [06|https://ok.ru/videoembed/6469420255850] [07|https://ok.ru/videoembed/6493779724906] [08|https://ok.ru/videoembed/6515711412842] [09|https://ok.ru/videoembed/6540534745706] [10|https://ok.ru/videoembed/6563460614762] [11|https://ok.ru/videoembed/6587476544106] [12 END|https://ok.ru/videoembed/6609482156650] [br/Server NT] [00|https://hqq.ac/e/SDQ3SWtBeDNESVdWQ1dQa1VuWTZzUT09] [01|https://hqq.ac/e/ZEUvUjY5aDdHVkw0d3AvM1JoZktOUT09] [02|https://hqq.ac/e/aGNtNUdKb2FMUzBKSUxZTzVDTU5VZz09] [03|https://hqq.ac/e/eU1WSzZvcm91Mmk1dnBhZGFDaHJzUT09] [04|https://hqq.ac/e/SkMxVExNN0NaUWs2YnN1aVF2QXd4QT09] [05|https://hqq.ac/e/YzRTcUpNbzBsbEh4U3N4SWtTUTZFQT09] [06|https://hqq.ac/e/VnFHTFRZZG5iQkREZEtOQ1FNSWdaQT09] [07|https://hqq.ac/e/ZEU2MGoxYnltWUtPUldvWVdhQXQwUT09] [08|https://hqq.ac/e/VlhkWVZYRkI0QUtjbG5YelJFOCsrUT09] [09|https://hqq.ac/e/cUdWbnRIeVVIcTJ1V1VmTStheEUvdz09] [10|https://hqq.ac/e/elBpZlhTUUttcVZ5cXgwT0tFL0lTdz09] [11|https://hqq.ac/e/SHB3ODFwL3IwOGhCbGpUUGh2Y3VsUT09] [12 END|https://hqq.ac/e/Vi8vSDg4T25nUk1JMDV2aFhyZTNDdz09]
Cập nhật 10/07/2023
Diễn viên Joong Archen, Dunk Natachai, Aou Thanaboon, Boom Tharatorn, AJ Chayapol, Louis Thanawin
Trạng thái [stt/Tập 12 END]
Năm phát hành
Số tập 12 Tập
Thời lượng 48 Phút / Tập
Nhiều người cũng xem