Chàng Siêu Sao Và Bé Cún Con - Be Mine Superstar (2023)
lượt xem
Chàng Siêu Sao Và Bé Cún Con - Be Mine Superstar (2023)
Xem phim
[Chàng Siêu Sao Và Bé Cún Con - Be Mine Superstar (2023)]
[stt/Tập 12 END] [info] [+] Chàng Siêu Sao Và Bé Cún Con - Be Mine Superstar (2023) [/info] [nd]Chàng Siêu Sao Và Bé Cún Con - Be Mine Superstar (2023): Sinh viên điện ảnh năm thứ ba Punn được thực tập trong một bộ phim truyền hình. Anh ấy đến đó để học hỏi từ các chuyên gia, nhưng điều thắp sáng niềm đam mê của anh ấy hơn cả công việc là người lãnh đạo Ashi, người được cả nước yêu quý. [/nd] [br/Server DZ] [01|https://dzen.ru/embed/vvIqhiS3sQAk?from_block=partner] [02|https://dzen.ru/embed/vTinqDnHY3gk?from_block=partner] [03|https://dzen.ru/embed/vFsPDofoSmVw?from_block=partner] [04|https://dzen.ru/embed/vtONgCSQyUXU?from_block=partner] [05|https://dzen.ru/embed/v28mDCCXxWDQ?from_block=partner] [06|https://dzen.ru/embed/v0jgf5PpsJUo?from_block=partner] [07|https://dzen.ru/embed/vg1s2E7RdFQQ?from_block=partner] [08|https://dzen.ru/embed/vQjKM-CKY6Hg?from_block=partner] [09|https://dzen.ru/embed/v_1PnXMzk6mw?from_block=partner] [10|https://dzen.ru/embed/vHiQPUbGv7SU?from_block=partner] [11|https://dzen.ru/embed/v5ZEKFU1jz3I?from_block=partner] [12 END|https://dzen.ru/embed/vcjZgyflyfAk?from_block=partner] [br/Server OK] [01|https://ok.ru/videoembed/8266241149457] [02|https://ok.ru/videoembed/8266241411601] [03|https://ok.ru/videoembed/8266241477137] [04|https://ok.ru/videoembed/8266241542673] [05|https://ok.ru/videoembed/8266241608209] [06|https://ok.ru/videoembed/8266241870353] [07|https://ok.ru/videoembed/8266241935889] [08|https://ok.ru/videoembed/8266242132497] [09|https://ok.ru/videoembed/8266242329105] [10|https://ok.ru/videoembed/8266242591249] [11|https://ok.ru/videoembed/8266242722321] [12 END|https://ok.ru/videoembed/8266242918929] [br/Server VK] [01|https://vk.com/video458745691_456240100] [02|https://vk.com/video458745691_456240101] [03|https://vk.com/video458745691_456240102] [04|https://vk.com/video458745691_456240103] [05|https://vk.com/video458745691_456240104] [06|https://vk.com/video458745691_456240105] [07|https://vk.com/video458745691_456240106] [08|https://vk.com/video458745691_456240107] [09|https://vk.com/video458745691_456240108] [10|https://vk.com/video458745691_456240109] [11|https://vk.com/video458745691_456240110] [12 END|https://vk.com/video458745691_456240111] [br/Server NT] [01|https://d0000d.com/e/1kisbqvmqpctdvmikceukia09icr3f2m] [02|https://d0000d.com/e/iwyk3qkqyywm3uw5rc01r7htegf6dic2] [03|https://d0000d.com/e/qtnhcypfx3fkp532u95brgxlct4e6bkk] [04|https://d0000d.com/e/280x1hyzlhecnrtzxm84yq8at124wh7v] [05|https://d0000d.com/e/ifmgfl1caluc9pjwe0kfsgsyy58gfzyw] [06|https://d0000d.com/e/sfg0wnqgickt576gyhni0tklyawuqiil] [07|https://d0000d.com/e/jg0lxgdsxovhqe9y7mawdskmzo5tf48t] [08|https://d0000d.com/e/euuqtiia8yv3r26s9ojei6gqjsx6tv2h] [09|https://d0000d.com/e/7kznss0dfargaffjrsf79e7xniim3ajs] [10|https://d0000d.com/e/cxypgpek1oxwl3xyyh2812u5pp3sfhus] [11|https://d0000d.com/e/92jcgr2ruysw2dfrsqzrichube4p7byq] [12 END|https://d0000d.com/e/4jwsfz4zx92215gk9pgmb0tcb41hwfh6]
Cập nhật 04/07/2023
Diễn viên Ja Phachara, First Chalongrat, Wayo Peerawat, Bosston Suphadach, Jo Kavinpat, Dada Warinda
Trạng thái [stt/Tập 12 END]
Năm phát hành
Số tập 12 Tập
Thời lượng 45 Phút / Tập
Nhiều người cũng xem