Chầm Chậm Yêu - Step By Step (2023)
lượt xem
Chầm Chậm Yêu - Step By Step (2023)
Xem phim
[Chầm Chậm Yêu - Step By Step (2023)]
[stt/Tập 12 END] [info] [+] Chầm Chậm Yêu - Step By Step (2023) [/info] [nd]Jeng là một giám đốc tiếp thị kỹ thuật số hung dữ bị cấp dưới trong công ty coi thường. Là con trai của chủ sở hữu, có rất ít anh ta có thể làm về nó.
Pat đã du học ở LA trước khi đến làm việc với tư cách là một thành viên mới đầy nhiệt huyết của nhóm. Jeng nảy sinh tình cảm thầm kín với cấp dưới mới của mình, nhưng ở vị trí này, anh phải đặc biệt nghiêm khắc và kén chọn với Pat. Đã đến lúc Pat quyết định nộp đơn từ chức, châm ngòi cho một cuộc cải cách tại nơi làm việc.[/nd] [br/Server OK] [01|https://ok.ru/videoembed/8124217756177] [02|https://ok.ru/videoembed/8124217887249] [03|https://ok.ru/videoembed/8124218083857] [04|https://ok.ru/videoembed/8124218214929] [05|https://ok.ru/videoembed/8124218346001] [06|https://ok.ru/videoembed/8124218477073] [07|https://ok.ru/videoembed/8124218542609] [08|https://ok.ru/videoembed/8124218739217] [09|https://ok.ru/videoembed/8124219001361] [10|https://ok.ru/videoembed/8124219263505] [11|https://ok.ru/videoembed/8124219591185] [12 END|https://ok.ru/videoembed/8124219853329] [br/Server VK] [01|https://vk.com/video458745691_456239304] [02|https://vk.com/video458745691_456239305] [03|https://vk.com/video458745691_456239306] [04|https://vk.com/video458745691_456239307] [05|https://vk.com/video458745691_456239308] [06|https://vk.com/video458745691_456239309] [07|https://vk.com/video458745691_456239310] [08|https://vk.com/video458745691_456239311] [09|https://vk.com/video458745691_456239312] [10|https://vk.com/video458745691_456239313] [11|https://vk.com/video458745691_456239314] [12 END|https://vk.com/video458745691_456239316] [br/Server NT] [01|https://hqq.ac/e/ZEUrcWFwMTUxZk9SNmQzQWpxT25jQT09] [02|https://hqq.ac/e/MUpiZkcwS28vQnFWWjRpbURUWmR3UT09] [03|https://hqq.ac/e/ODQ0Rm4rcitqYlgzK1JSY1ZrU0tmQT09] [04|https://hqq.ac/e/Q09ld1VEdmxkNmJMb1lGZDBwd2ZtZz09] [05|https://hqq.ac/e/YkJIcHR0OEdROXBiNnRMbGszeng1UT09] [06|https://hqq.ac/e/ZGJYUnczYlR0akxaNlB4ci9pRkFvQT09] [07|https://hqq.ac/e/Uzc4TUJJVnVpMG1kVjhJYnR0a1pGdz09] [08|https://hqq.ac/e/ai9wbnF1WGJQRHVPb3UrTU9FbUFUQT09] [09|https://hqq.ac/e/TytxMVlySEpWeXBtaE5SYkNSamNwQT09] [10|https://hqq.ac/e/WjN6QUxxenYvL2pSRStWcDhHMVREQT09] [11|https://hqq.ac/e/aGdLRUgxWUgwTS9CZUJVcFpERnk3QT09] [12 END|https://hqq.ac/e/TXFBUmMvODM3OU5Yc0JENFpkcmVaQT09]
Cập nhật 01/07/2023
Diễn viên Man Trisanu, Ben Bunyapol, Up Poompat, Saint Paramee, Wind Theerameth, Bruce Sirikorn
Trạng thái [stt/Tập 12 END]
Năm phát hành
Số tập 12 Tập
Thời lượng 45 Phút / Tập
Nhiều người cũng xem