lượt xem
Truyện Kể Đêm Muộn Phòng 609 - 609 Bedtime Story (2022)
Xem phim
[Truyện Kể Đêm Muộn Phòng 609 - 609 Bedtime Story (2022)]
[stt/Tập 12 END] [info] [+] Truyện Kể Đêm Muộn Phòng 609 - 609 Bedtime Story (2022) [/info] [nd]Một ngày nọ, một người đàn ông lạ mặt đang ngủ trên giường của Mum, một tay chơi và là chủ nhân của căn phòng 609. Cả hai đã có một cuộc ân ái cuồng nhiệt ngay lần đầu gặp mặt và sau đó, những điều bí ẩn cứ thế xảy ra. Mum luôn mơ về một sự kiện bí ẩn và thức dậy trong sợ hãi vào nửa đêm.
Mum cố quên “cảm giác” với trai trẻ bằng cách ân ái với phụ nữ. Tuy nhiên, nó thậm chí còn khiến anh ấy nghĩ về người đàn ông trong mộng của mình nhiều hơn. Sau đó, anh ấy kết nối các dấu chấm của các sự kiện và đưa ra lý thuyết về vũ trụ song song ngược.
Cuối cùng, anh gặp Dew ngoài đời thực. Dù cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ là ngày cuối cùng của Dew, nhưng đó cũng là khởi đầu mà cả hai sẽ giúp nhau thay đổi tương lai![/nd] [br/Server OK] [01|https://ok.ru/videoembed/8142678067729] [02|https://ok.ru/videoembed/8142678395409] [03|https://ok.ru/videoembed/8142678133265] [04|https://ok.ru/videoembed/8142677740049] [05|https://ok.ru/videoembedvideoembed/8142678264337] [06|https://ok.ru/videoembed/8142677805585] [07|https://ok.ru/videoembed/8142677936657] [08|https://ok.ru/videoembed/8142678460945] [09|https://ok.ru/videoembed/8142678526481] [10|https://ok.ru/videoembed/8142678592017] [11|https://ok.ru/videoembed/8142678329873] [12|https://ok.ru/videoembed/8142677543441] [Extra|https://ok.ru/videoembed/8142678002193] [br/Server VK] [01|https://vk.com/video458745691_456239366] [02|https://vk.com/video458745691_456239367] [03|https://vk.com/video458745691_456239368] [04|https://vk.com/video458745691_456239369] [05|https://vk.com/video458745691_456239370] [06|https://vk.com/video458745691_456239371] [07|https://vk.com/video458745691_456239372] [08|https://vk.com/video458745691_456239373] [09|https://vk.com/video458745691_456239374] [10|https://vk.com/video458745691_456239375] [11|https://vk.com/video458745691_456239376] [12|https://vk.com/video458745691_456239377] [Extra|https://vk.com/video458745691_456239378] [br/Server NT] [01|https://hqq.ac/e/VmtXdloyZHN1R3hzcm15ZXNVMGZ2Zz09] [02|https://hqq.ac/e/bDhVcTRwVDQ5ZWY3ZzdBNG1wNmJqQT09] [03|https://hqq.ac/e/aU1nbUc5bW1udWJKelNNYzZncEZ3UT09] [04|https://hqq.ac/e/aHFQb3FMUEZWYi83NXFpRGZWWWxJUT09] [05|https://hqq.ac/e/ZzhUSmQyUTRrTkcrTk1HMjRqbHNVZz09] [06|https://hqq.ac/e/YXdnOWhIWSs2MG5WNU56Y3dyalFDQT09] [07|https://hqq.ac/e/ajZCM0gvOFNjZDhXM1VLc2dub2pmUT09] [08|https://hqq.ac/e/MkpnbndNdnV2a1E3MnAwck9rM3JOUT09] [09|https://hqq.ac/e/aEJtbmtkczlFd1BwWkpZcURYZ21OZz09] [10|https://hqq.ac/e/cFR5NTl0a2lqOUQwYzMrWFg2ckh0QT09] [11|https://hqq.ac/e/aTU3VjlaaHcrZjN3NGI1WnVJSGlUdz09] [12|https://hqq.ac/e/YmI4ZjNKNHJPSUM3T1l4ZWFDQWRVdz09] [Extra|https://hqq.ac/e/b043VXVwbUhhWjNYTEZENVhWWUQyQT09]
Cập nhật 04/12/2022
Diễn viên Ohm Thitiwat, Fluke Natouch, Plustor Pronpiphat, Potae Watcharay, Amy Thasorn, Kenji Wasin,
Trạng thái [stt/Tập 12 END]
Năm phát hành
Số tập 11 Tập
Thời lượng 35 Phút / Tập
Nhiều người cũng xem