Dây Dầu Gai - Between Us (2022)
lượt xem
Dây Dầu Gai - Between Us (2022)
Xem phim
[Dây Dầu Gai - Between Us (2022)]
[stt/Tập 12 END] [info] [+] Dây Dầu Gai - Between Us (2022) [/info] [nd]Team là một vận động viên bơi lội tài năng vừa bước vào trường đại học. Tuy nhiên, khi nói đến các cuộc thi bơi lội, anh ấy không bao giờ có thể biểu diễn hết khả năng của mình. Khi đàn anh của đội bơi Win biết rằng vấn đề không nằm ở khả năng hay sự cống hiến của Team, mà là chấn thương của anh ấy và những khó khăn về giấc ngủ mà nó gây ra, anh ấy đã dành phòng riêng cho Team ở lại.
Với sự thoải mái của bạn bè, hiệu suất của Nhóm bắt đầu cải thiện và tình cảm bắt đầu phát triển giữa hai chàng trai trẻ. Nhưng Team không phải là người duy nhất có những vấn đề từ quá khứ ngăn cản anh ấy tiến lên phía trước. Win đấu tranh với cách xử lý việc đón nhận tình yêu và cách đối xử đặc biệt với những người thân thiết nhất. Xảy ra song song với các sự kiện của "Until We Meet Again", câu chuyện này tập trung vào cách Win và Team hiểu nhau và truyền cảm hứng cho sự phát triển của nhau.[/nd] [br/Server OK] [01|https://dzen.ru/embed/vE1X3zz84GAQ?from_block=partner] [02|https://dzen.ru/embed/vee8cEZxqdl8?from_block=partner] [03|https://dzen.ru/embed/vJt1-vVshwDo?from_block=partner] [04|https://dzen.ru/embed/v6ZRNKF1YnGM?from_block=partner] [05|https://dzen.ru/embed/v31DiqzLVPTw?from_block=partner] [06|https://dzen.ru/embed/vl_TAStLuYAM?from_block=partner] [07|https://dzen.ru/embed/viKOAYnB-ShI?from_block=partner] [08|https://dzen.ru/embed/vKFQxLwlSiSE?from_block=partner] [09|https://dzen.ru/embed/vhw429rG6-XE?from_block=partner] [10|https://dzen.ru/embed/vFB3QzaqVHE0?from_block=partner] [11|https://dzen.ru/embed/vLd-o-t-fXkM?from_block=partner] [12 END|https://dzen.ru/embed/vnmGisoc5wgY?from_block=partner] [13 Extra|https://dzen.ru/embed/vqS2dUBw-QTU?from_block=partner] [br/Server OK] [01|https://ok.ru/videoembed/8232729512465] [02|https://ok.ru/videoembed/8232729578001] [03|https://ok.ru/videoembed/8232729840145] [04|https://ok.ru/videoembed/8232730036753] [05|https://ok.ru/videoembed/8232730102289] [06|https://ok.ru/videoembed/8232730233361] [07|https://ok.ru/videoembed/8232730298897] [08|https://ok.ru/videoembed/8232730561041] [09|https://ok.ru/videoembed/8232730692113] [10|https://ok.ru/videoembed/8232730888721] [11|https://ok.ru/videoembed/8232731019793] [12 END|https://ok.ru/videoembed/8232731281937] [13 Extra|https://ok.ru/videoembed/8232731544081] [br/Server VK] [01|https://vk.com/video458745691_456239961] [02|https://vk.com/video458745691_456239962] [03|https://vk.com/video458745691_456239963] [04|https://vk.com/video458745691_456239964] [05|https://vk.com/video458745691_456239965] [06|https://vk.com/video458745691_456239966] [07|https://vk.com/video458745691_456239967] [08|https://vk.com/video458745691_456239968] [09|https://vk.com/video458745691_456239969] [10|https://vk.com/video458745691_456239970] [11|https://vk.com/video458745691_456239971] [12 END|https://vk.com/video458745691_456239972] [13 Extra|https://vk.com/video458745691_456239973] [br/Server NT] [01|https://player.blvietsub.com/e/NEoxMmZsMi9xT1haUU5XemVleDM3UT09] [02|https://player.blvietsub.com/e/cGtEK1RJTFVOaXE3TDhSVHVBQktPdz09] [03|https://player.blvietsub.com/e/ZlE3YXVBblp3b0thT05Hblp5dGhPdz09] [04|https://player.blvietsub.com/e/RldkQnc0UmV3dmRpTkxRSG1SbDY1QT09] [05|https://player.blvietsub.com/e/VERoUWdqOTlLeVRsNCtOWFZvcGxjdz09] [06|https://player.blvietsub.com/e/c3JBdUY2UFNGeHJUR05jSjVncHRQdz09] [07|https://player.blvietsub.com/e/cXNnd2I2UHM5U2FHRHF1aTRBb0lQZz09] [08|https://player.blvietsub.com/e/ZCtGcGFaakpSVmlaWldobkRYUUdWUT09] [09|https://player.blvietsub.com/e/QmswdVZEdGtGVjk3Mmxpcm10Nk1MUT09] [10|https://player.blvietsub.com/e/WE1FTXBEQU1jVUdrdkJtWFgzYkU5dz09] [11|https://player.blvietsub.com/e/YkVkTVBqM1p5MGhkUGxjemZEZis4UT09] [12 END|https://player.blvietsub.com/e/bHlUWGlIVFl3ZlZIb0k1SUxVOEEvZz09] [13 Extra|https://player.blvietsub.com/e/NE9ramxmWUM3RndlejNVZW9iV2ptdz09]
Cập nhật 07/11/2022
Diễn viên Boun Noppanut, Prem Warut, Ohm Thitiwat, Fluke Natouch, Bosston Suphadach, Samantha Melanie
Trạng thái [stt/Tập 12 END]
Năm phát hành
Số tập 12 Tập
Thời lượng 53 Phút / Tập
Nhiều người cũng xem