Xác Suất Tình Yêu 12% - My Only 12% (2022)
lượt xem
Xác Suất Tình Yêu 12% - My Only 12% (2022)
Xem phim
[Xác Suất Tình Yêu 12% - My Only 12% (2022)]
[stt/Tập 14 END] [info] [+] Xác Suất Tình Yêu 12% - My Only 12% (2022) [/info] [nd]Xác Suất Tình Yêu 12% - My Only 12% (2022): kể về câu chuyện của Cake và See-ew, là hai người bạn từ nhỏ. Hai người là hàng xóm của nhau và cùng nhau lớn lên. Nhưng tính cách của họ lại hoàn toàn trái ngược nhau. Cake thân thiện và hướng ngoại, còn See-ew là người hướng nội và hay xấu hổ. Hai người với cuộc sống hoàn toàn khác nhau, cuối cùng họ sẽ ở bên nhau như thế nào?[/nd] [br/Server DZ] [01|https://dzen.ru/embed/vAJl7i8uthCQ?from_block=partner] [02|https://dzen.ru/embed/vu6FOEefcqgI?from_block=partner] [03|https://dzen.ru/embed/vSb8SBnntaGo?from_block=partner] [04|https://dzen.ru/embed/vtAAVfJaK7i0?from_block=partner] [05|https://dzen.ru/embed/v1i9Zf6hrMiU?from_block=partner] [06|https://dzen.ru/embed/vh1Mo9odr5UY?from_block=partner] [07|https://dzen.ru/embed/v5anrHf6xGSM?from_block=partner] [08|https://dzen.ru/embed/vKcjjF5QnvRM?from_block=partner] [09|https://dzen.ru/embed/vHZQeEvRJt1Q?from_block=partner] [10|https://dzen.ru/embed/vF19dWgvF9g8?from_block=partner] [11|https://dzen.ru/embed/vFdyt6B4fnFw?from_block=partner] [12|https://dzen.ru/embed/vzPV0-OlaZms?from_block=partner] [13|https://dzen.ru/embed/v-EwyIgKkgFw?from_block=partner] [14 END|https://dzen.ru/embed/vbIi5VsWczUI?from_block=partner] [br/Server OK] [01|https://ok.ru/videoembed/8237148473873] [02|https://ok.ru/videoembed/8237148408337] [03|https://ok.ru/videoembed/8237148342801] [04|https://ok.ru/videoembed/8237148277265] [05|https://ok.ru/videoembed/8237148146193] [06|https://ok.ru/videoembed/8237148080657] [07|https://ok.ru/videoembed/8237147949585] [08|https://ok.ru/videoembed/8237147818513] [09|https://ok.ru/videoembed/8237147752977] [10|https://ok.ru/videoembed/8237147556369] [11|https://ok.ru/videoembed/8237147425297] [12|https://ok.ru/videoembed/8237147294225] [13|https://ok.ru/videoembed/8237146901009] [14 END|https://ok.ru/videoembed/8237146704401] [br/Server VK] [01|https://vk.com/video458745691_456239987] [02|https://vk.com/video458745691_456239988] [03|https://vk.com/video458745691_456239989] [04|https://vk.com/video458745691_456239990] [05|https://vk.com/video458745691_456239991] [06|https://vk.com/video458745691_456239992] [07|https://vk.com/video458745691_456239993] [08|https://vk.com/video458745691_456239994] [09|https://vk.com/video458745691_456239995] [10|https://vk.com/video458745691_456239996] [11|https://vk.com/video458745691_456239997] [12|https://vk.com/video458745691_456239998] [13|https://vk.com/video458745691_456239999] [14 END|https://vk.com/video458745691_456240000] [br/Server NT] [01|https://player.blvietsub.com/e/S3pPUm1sRjZlMEJnVTYrVm40OUwzUT09] [02|https://player.blvietsub.com/e/NHFYK1k1bk9ZSkZ0UG9lVWgwM1JZZz09] [03|https://player.blvietsub.com/e/Q0RENmpocGRyRGlMbytmQWF1Z0FhQT09] [04|https://player.blvietsub.com/e/Y2hzQVdmK0NqZkhtRlJabXY3MCtsUT09] [05|https://player.blvietsub.com/e/YlhuSEl0aHEwRHNOTzhiM0k4akhRQT09] [06|https://player.blvietsub.com/e/WGNvcnpLUUIxVGxKenRvTTdzSE1lUT09] [07|https://player.blvietsub.com/e/WVljRTNNei9XVTRVNTlaU1ljdzI1UT09] [08|https://player.blvietsub.com/e/a2p6UjlVRDhIMndMU1FONWpQMzhyQT09] [09|https://player.blvietsub.com/e/eER0UnBpUjA4dGJYMjA5LzFqT3dzQT09] [10|https://player.blvietsub.com/e/c3hPM2lrMFg1OSs3V25CUVR4eURYZz09] [11|https://player.blvietsub.com/e/Z0YxbG5BM04yZWhCVWVSV3Q0UFJaZz09] [12|https://player.blvietsub.com/e/SE9ONnhUZy9LOXJMMDViUWloN2l5dz09] [13|https://player.blvietsub.com/e/eURjMVEyLzNMenpEQ2k2WDBydU5PUT09] [14 END|https://player.blvietsub.com/e/SHBld3N3cHpmMnJDSFdtQ29UMmxEUT09]
Cập nhật 30/10/2022
Diễn viên Earth Katsamonnat, Santa Pongsapak, Prem Warut, Peak Peemapol
Trạng thái [stt/Tập 14 END]
Năm phát hành
Số tập 14 Tập
Thời lượng 40 Phút / Tập
Nhiều người cũng xem