Răng Tôi Nhớ Cậu Rồi - My Tooth Your Love (2022)
lượt xem
Răng Tôi Nhớ Cậu Rồi - My Tooth Your Love (2022)
Xem phim
[Răng Tôi Nhớ Cậu Rồi - My Tooth Your Love (2022)]
[stt/Tập 12 END] [info] [+] Răng Tôi Nhớ Cậu Rồi - My Tooth Your Love (2022) [/info] [nd]Răng Tôi Nhớ Cậu Rồi - My Tooth Your Love (2022): Khoảng cách giữa bệnh nhân và nha sĩ là khoảng cách gần nhất giữa những người xa lạ. Nhưng... bạn cũng sợ đi khám răng sao? Tình yêu cũng giống như đi khám răng vậy, nếu sợ hãi sẽ không giải quyết được vấn đề. Bạn phải can đảm ngồi lên bàn chẩn đoán. Trải qua nhiều lần điều trị, tìm ra cách tốt nhất để tình yêu của mình được chăm sóc và được đối đãi một cách hoàn hảo. Đây là một câu chuyện từ những chiếc răng đến tình yêu. Trong cơ thể chúng ta, ngoài DNA ra, thì răng là thứ độc nhất vô nhị. Chúng có thể tồn tại cùng bạn cho đến lúc già, thậm chí nghìn năm không hỏng. Khi điều đáng sợ nhất có liên quan đến tình yêu, một câu chuyện khác được cất giấu trong đó sẽ được mở ra. Trên thế giới này, thứ khó mà "dứt" ra được, ngoài răng ra thì còn có tình yêu nữa.[/nd] [br/Server OK] [01|https://ok.ru/videoembed/8147643075089] [02|https://ok.ru/videoembed/8147643271697] [03|https://ok.ru/videoembed/8147643468305] [04|https://ok.ru/videoembed/8147643140625] [05|https://ok.ru/videoembed/8147643402769] [06|https://ok.ru/videoembed/8147643337233] [07|https://ok.ru/videoembed/8147643206161] [08|https://ok.ru/videoembed/8147643533841] [09|https://ok.ru/videoembed/8147643599377] [10|https://ok.ru/videoembed/8147642878481] [11|https://ok.ru/videoembed/8147642944017] [12 END|https://ok.ru/videoembed/8147643009553] [br/Server VK] [01|https://vk.com/video458745691_456239434] [02|https://vk.com/video458745691_456239435] [03|https://vk.com/video458745691_456239436] [04|https://vk.com/video458745691_456239437] [05|https://vk.com/video458745691_456239438] [06|https://vk.com/video458745691_456239439] [07|https://vk.com/video458745691_456239440] [08|https://vk.com/video458745691_456239441] [09|https://vk.com/video458745691_456239442] [10|https://vk.com/video458745691_456239443] [11|https://vk.com/video458745691_456239444] [12 END|https://vk.com/video458745691_456239445] [br/Server NT] [01|https://hqq.ac/e/YW9nRGdYaGtNb2ozNWJNV0pScjBRQT09] [02|https://hqq.ac/e/cFdUQ0tmbDVSVERncUR2U2RFQ1VOZz09] [03|https://hqq.ac/e/SksybzlEaTBmYWZESnRwWEh4WTgwUT09] [04|https://hqq.ac/e/Y2JRMEJFdUtSSDdxTnVSbnJqdkdyZz09] [05|https://hqq.ac/e/VlJJRENyeC8wMTlBODB4U1lxQ0xPQT09] [06|https://hqq.ac/e/ZEJFckRLL1dzZXJPWTlSdU5qVytNQT09] [07|https://hqq.ac/e/R1A4WmFKTG9DM1NBamttaWZ1WW85QT09] [08|https://hqq.ac/e/UTRsdUhzOWczRVl4U0lPUnk3T24wUT09] [09|https://hqq.ac/e/OFFqVnlLRmlUNWVDcW9GSDV2aHVvQT09] [10|https://hqq.ac/e/d08wcUlrR3FJcS9sWHB6dEhCb2NEZz09] [11|https://hqq.ac/e/bzdPUEFWeHVNOGdhUmt1RVNJY3JGUT09] [12 END|https://hqq.ac/e/MjZsTERoNlh4TWxydm5XRUxsWjRoUT09]
Cập nhật 26/10/2022
Diễn viên Ngô Nhạc Kình, Dư Tấn, Kim Tại Huân, Huỳnh Tịnh Di, Châu Dư Thiên, Trương Phong Hào, Trịnh Vi Diệp
Trạng thái [stt/Tập 12 END]
Năm phát hành
Số tập 12 Tập
Thời lượng 30 Phút / Tập
Nhiều người cũng xem