Dear Doctor, Tôi Đến Vì Linh Hồn - Dear Doctor, I'm Coming For Soul (2022)
lượt xem
Dear Doctor, Tôi Đến Vì Linh Hồn - Dear Doctor, I'm Coming For Soul (2022)
Xem phim
[Dear Doctor, Tôi Đến Vì Linh Hồn - Dear Doctor, I'm Coming For Soul (2022)]
[stt/Tập 12 END] [info] [+] Dear Doctor, Tôi Đến Vì Linh Hồn - Dear Doctor, I'm Coming For Soul (2022) [/info] [nd]Prakan Pitakjiti là một trong những bác sĩ Khoa Ngoại tuyệt vời nhất tại bệnh viện. Anh ta có một thiên phú đặc biệt là có thể nhìn thấy thần chết. Prakan gọi thần chết là Tua-Phee (vé quỷ), vì anh ta luôn xuất hiện trong phòng phẫu thuật với tấm vé màu trắng, điều đó có nghĩa là bệnh nhân của Prakan sẽ chết. Tua-Phee trở thành người mà Prakan không muốn gặp vì sự hiện diện của anh ta đồng nghĩa với việc Prakan không thể cứu được bệnh nhân. Tuy nhiên, tín ngưỡng đã đưa họ đến với nhau, vì sự thật chứng minh Tua-Phee sống ở bên cạnh Prakan.[/nd] [br/Server OK] [01|https://ok.ru/videoembed/3870916348443] [02|https://ok.ru/videoembed/3886921812507] [03|https://ok.ru/videoembed/3902778968603] [04|https://ok.ru/videoembed/3918497384987] [05|https://ok.ru/videoembed/3934867425819] [06|https://ok.ru/videoembed/3951248542235] [07|https://ok.ru/videoembed/3773457435255] [08|https://ok.ru/videoembed/3438717831877] [09|https://ok.ru/videoembed/3998908156443] [10|https://ok.ru/videoembed/3826988354167] [11|https://ok.ru/videoembed/3849219410551] [12 END|https://ok.ru/videoembed/3874965686903]
Cập nhật 28/03/2022
Diễn viên Nut Nutchapon, Karn Kasidej, Yacht Patsit, Tae Weerapat, Pat Chatburirak
Trạng thái [stt/Tập 12 END]
Năm phát hành
Số tập 12 Tập
Thời lượng 45 Phút / Tập
Nhiều người cũng xem