Dăm Ba Câu Chuyện Về Bồn Tắm Nhà Tôi - 49 Days With A Merman (2022)
lượt xem
Dăm Ba Câu Chuyện Về Bồn Tắm Nhà Tôi - 49 Days With A Merman (2022)
Xem phim
[Dăm Ba Câu Chuyện Về Bồn Tắm Nhà Tôi - 49 Days With A Merman (2022)]
[stt/Tập 14 END] [info] [+] Dăm Ba Câu Chuyện Về Bồn Tắm Nhà Tôi - 49 Days With A Merman (2022) [/info] [nd]Sau khi người thân duy nhất của mình là ông nội qua đời, học sinh cấp 3 Triệu Long Kiệt vô duyên vô cớ bị Tiểu bá vương Mỹ nam ngư Lý Nhân Vũ bám lấy, vì để tìm cách đưa Nhân Vũ về lại biển cá, hai kẻ oan gia bất đắc dĩ bắt đầu cuộc sống ở chung bí mật, bước lên con đường trưởng thành và chữa lành thật hoang đường.[/nd] [br/Server OK] [01|https://ok.ru/videoembed/3475318966890] [02|https://ok.ru/videoembed/3475336661610] [03|https://ok.ru/videoembed/3485835397738] [04|https://ok.ru/videoembed/3486042819178] [05|https://ok.ru/videoembed/3501014649450] [06|https://ok.ru/videoembed/3501020023402] [07|https://ok.ru/videoembed/3521457556074] [08|https://ok.ru/videoembed/3521467320938] [09|https://ok.ru/videoembed/3540674677354] [10|https://ok.ru/videoembed/3540681689706] [11|https://ok.ru/videoembed/3565113444970] [12|https://ok.ru/videoembed/3565198051946] [13|https://ok.ru/videoembed/3572457998954] [14 END|https://ok.ru/videoembed/3572462062186]
Cập nhật 27/03/2022
Diễn viên Hòa Hạo Thần, Thái Phàm Hi, Lưu Chủ Bình, Trương Thạc Hàng,
Trạng thái [stt/Tập 14 END]
Năm phát hành
Số tập 14 Tập
Thời lượng 24 Phút / Tập
Nhiều người cũng xem