Tuổi Trẻ Yêu Rối Rắm - Gen Y The Series (2020)
lượt xem
Tuổi Trẻ Yêu Rối Rắm - Gen Y The Series (2020)
Xem phim
[Tuổi Trẻ Yêu Rối Rắm - Gen Y The Series (2020)]
[stt/Tập 12 END] [info] [+] Tuổi Trẻ Yêu Rối Rắm - Gen Y The Series (2020) [/info] [Phần 1;#*] [Phần 2;/2024/02/tuoi-tre-yeu-roi-ram-mua-2-gen-y-the-series-season-2-2021.html] [nd]Sau khi chia tay với Pha, Wayu được người anh em tốt Mark hết lòng quan tâm. Một ngày nọ, Mark dự định theo đuổi Kit, nhân vật nổi tiếng, khó tiếp cận của trường y. Vào ngày đầu tiên khi Mark chuẩn bị thực hiện kế hoạch theo đuổi Kit, Pha muốn gặp Wayu. Hôm đó, Mark bị từ chối, Pha cũng không xuất hiện. Mark và Wayu chìm trong thất vọng, chán nản. Dần dần, Wayu bắt đầu chấp nhận cuộc sống không có Pha, đồng thời khích lệ Mark tìm Kit một lần nữa. Kit và Mark quyết định cho nhau thêm một cơ hội. Khi mọi việc đang suôn sẻ, Pha trở lại...[/nd] [br/server DZ] [01|https://dzen.ru/embed/vM5tI8aUwrj8?from_block=partner] [02|https://dzen.ru/embed/v0ZO8UoAhHyU?from_block=partner] [03|https://dzen.ru/embed/vWzQQJlJ9fy0?from_block=partner] [04|https://dzen.ru/embed/vQqkUChxaznI?from_block=partner] [05|https://dzen.ru/embed/vU2jpEwdkbwQ?from_block=partner] [06|https://dzen.ru/embed/v3aE-N182_jA?from_block=partner] [07|https://dzen.ru/embed/v_driZM0u-gk?from_block=partner] [08|https://dzen.ru/embed/vO8PCgC7zCQ0?from_block=partner] [09|https://dzen.ru/embed/vRwxh2p9QwHs?from_block=partner] [10|https://dzen.ru/embed/vVzMGOxfeVmA?from_block=partner] [11|https://dzen.ru/embed/vuXwJOBeAIRw?from_block=partner] [12 END|https://dzen.ru/embed/vT70fR2JesGo?from_block=partner] [br/Server OK] [01|https://ok.ru/videoembed/8216212736529] [02|https://ok.ru/videoembed/8216212802065] [03|https://ok.ru/videoembed/8216212998673] [04|https://ok.ru/videoembed/8216213129745] [05|https://ok.ru/videoembed/8216213260817] [06|https://ok.ru/videoembed/8216213326353] [07|https://ok.ru/videoembed/8216213457425] [08|https://ok.ru/videoembed/8216213719569] [09|https://ok.ru/videoembed/8216213981713] [10|https://ok.ru/videoembed/8216214178321] [11|https://ok.ru/videoembed/8216214440465] [12 END|https://ok.ru/videoembed/8216214571537] [br/server VK] [01|https://vk.com/video458745691_456239821] [02|https://vk.com/video458745691_456239822] [03|https://vk.com/video458745691_456239823] [04|https://vk.com/video458745691_456239823] [05|https://vk.com/video458745691_456239825] [06|https://vk.com/video458745691_456239826] [07|https://vk.com/video458745691_456239827] [08|https://vk.com/video458745691_456239828] [09|https://vk.com/video458745691_456239829] [10|https://vk.com/video458745691_456239830] [11|https://vk.com/video458745691_456239831] [12 END|https://vk.com/video458745691_456239832] [br/server NT] [01|https://player.blvietsub.com/e/NEVOSVNiQzdMbjZETElVbzlXMDNqUT09] [02|https://player.blvietsub.com/e/SmZveUdlZHM4eGQwK3ZYelUwVm40QT09] [03|https://player.blvietsub.com/e/SEJ6V0JrdG9USERWTkVJTVIrR3l5QT09] [04|https://player.blvietsub.com/e/T2tUbklFUko1RUpIbDE2YUMrNW5wQT09] [05|https://player.blvietsub.com/e/TUxxSzZpbm12VVdIQ20vZDRHWDhOZz09] [06|https://player.blvietsub.com/e/dkZMdWozV211cEtVOWlJRWRpT3dMdz09] [07|https://player.blvietsub.com/e/d1lUdy80YUFJRnUzTjRldWp3Qm9aUT09] [08|https://player.blvietsub.com/e/YVhGaGR4Y3ViZjhwVFkwc2ZBcU5qUT09] [09|https://player.blvietsub.com/e/TzFUUE82cWFHWHI2Yy9Ic3ZUd01Tdz09] [10|https://player.blvietsub.com/e/RDFUTS9neEJTcW91RUFSTjFQR1dUdz09] [11|https://player.blvietsub.com/e/N09hSSs1QUdSQzRsbVlOMGpDa29UQT09] [12 END|https://player.blvietsub.com/e/Q09Kb0ZLQW5xcnIxT2IxbG9JNUlLdz09]
Cập nhật 07/11/2021
Diễn viên Kimmon Warodom, Copter Panuwat, Bas Suradej, Dun Romchumpa, Pon Thanapon, Junior Ronnakorn, Jet Jetsadakorn, Tung Weeraphong, Bank Thanathip, Fergie Pawarit, Kad Ploysupa, Bonus Tanadech, Bank Toranin, Jame Kasama, Haji Phee, Bank Theewara
Trạng thái [stt/Tập 12 END]
Năm phát hành
Số tập 12 Tập
Thời lượng 60 Phút / Tập
Nhiều người cũng xem