Khi Trái Tim Gần Nhau - Don't Say No The Series (2021)
lượt xem
Khi Trái Tim Gần Nhau - Don't Say No The Series (2021)
Xem phim
[Khi Trái Tim Gần Nhau - Don't Say No The Series (2021)]
[stt/Tập 12 END] [info] [+] Khi Trái Tim Gần Nhau - Don't Say No The Series (2021) [/info] [nd]"Nếu tao là người thích hợp với mày thì từ nay về sau, mày không được nói không với tao."

Từ bạn bè đến người yêu. Mối quan hệ này sẽ đi đến đâu, khi một người là trai tốt nhưng người kia lại là trai hư. Biến trai hư thành si tình có được không?[/nd] [br/Server DZ] [00 Special|https://bit.ly/2XAZekQ] [01|https://dzen.ru/embed/vUy5iC-M7Hgs?from_block=partner] [02|https://dzen.ru/embed/v519P7_MGbiw?from_block=partner] [03|https://dzen.ru/embed/v86-atFF2jiM?from_block=partner] [04|https://dzen.ru/embed/vvSR6n8FUV0Q?from_block=partner] [05|https://dzen.ru/embed/vuG7P6P4LG0E?from_block=partner] [06|https://dzen.ru/embed/vOT5f5jcNEzo?from_block=partner] [07|https://dzen.ru/embed/v71BuIwKFDEs?from_block=partner] [08|https://dzen.ru/embed/v77B_dPfmc3Q?from_block=partner] [09|https://dzen.ru/embed/vIAOWE8jg8V0?from_block=partner] [10|https://dzen.ru/embed/vfpkwH6oZNTY?from_block=partner] [11|https://dzen.ru/embed/v6t16asVmd2M?from_block=partner] [12 END|https://dzen.ru/embed/vE2tj4IevVBg?from_block=partner] [13 Extra|https://dzen.ru/embed/vnpTI4hf9mhg?from_block=partner] [br/Server OK] [00 Special|https://ok.ru/videoembed/2512247523980] [01|https://ok.ru/videoembed/8220029880849] [02|https://ok.ru/videoembed/8220030011921] [03|https://ok.ru/videoembed/8220030208529] [04|https://ok.ru/videoembed/8220030339601] [05|https://ok.ru/videoembed/8220031191569] [06|https://ok.ru/videoembed/8220031388177] [07|https://ok.ru/videoembed/8220031519249] [08|https://ok.ru/videoembed/8220031715857] [09|https://ok.ru/videoembed/8220031912465] [10|https://ok.ru/videoembed/8220032240145] [11|https://ok.ru/videoembed/8220032502289] [12 END|https://ok.ru/videoembed/8220032633361] [13 Extra|https://ok.ru/videoembedvideoembed/8220032829969] [br/Server VK] [00 Special|https://vk.com/video458745691_456239886] [01|https://vk.com/video458745691_456239873] [02|https://vk.com/video458745691_456239874] [03|https://vk.com/video458745691_456239875] [04|https://vk.com/video458745691_456239876] [05|https://vk.com/video458745691_456239877] [06|https://vk.com/video458745691_456239878] [07|https://vk.com/video458745691_456239879] [08|https://vk.com/video458745691_456239880] [09|https://vk.com/video458745691_456239881] [10|https://vk.com/video458745691_456239882] [11|https://vk.com/video458745691_456239883] [12 END|https://vk.com/video458745691_456239884] [13 Extra|https://vk.com/video458745691_456239885] [br/Server NT] [00 Special|https://player.blvietsub.com/e/NUhLUHpxRDZNUG4vU2JHZVZUa01Pdz09] [01|https://player.blvietsub.com/e/VSt0YWUvZWJlY1JUZDZ3N1hhRlpKZz09] [02|https://player.blvietsub.com/e/TVRqMms1c2F0UUR6MTNaSEFpVUNyUT09] [03|https://player.blvietsub.com/e/RklWQm1LMEx3UFVsSjU2aTJvelZ2QT09] [04|https://player.blvietsub.com/e/K0RKalR5QThGZFdJckJNdWJzTXIxUT09] [05|https://player.blvietsub.com/e/VVpwODd1Wkxta2RCRk1ySVJ4YWQ5Zz09] [06|https://player.blvietsub.com/e/L1o4WDYwUnpCcVNocWI1ZDYvYk9kdz09] [07|https://player.blvietsub.com/e/RGJrelN2MWlDengxV2szU1ErS044UT09] [08|https://player.blvietsub.com/e/WVhlcDhxMW43a2UxQ3pMOWV6RWtKZz09] [09|https://player.blvietsub.com/e/R2diUDQxZ2J0cndGclhxRlRhV2RTUT09] [10|https://player.blvietsub.com/e/OVl3TnA3NU54STNaMUI0L0NSdGJ0QT09] [11|https://player.blvietsub.com/e/eTM4Wjk0VFlwUjVXZDFEZitiQUZWQT09] [12 END|https://player.blvietsub.com/e/YXhKMGZ6eDk0YnhrdHFQajlOVncwUT09] [13 Extra|https://player.blvietsub.com/e/bWtwWnBvN2ttbHV5OUU5QUpoRmlRQT09]
Cập nhật 22/10/2021
Diễn viên Ja Phachara Suansri, First Chalongrat Novsamrong, Smart Chisanupong Paungmanee, James Pongsapak Rachaporn, Chai Supakit Welasmongkonchai, Seng Supachkok Welasmongkonchai, Puth Putthanat Chayaaphinanthakul, Ole Thanakorn Sangwan
Trạng thái [stt/Tập 12 END]
Năm phát hành
Số tập 12 Tập
Thời lượng 52 Phút / Tập
Nhiều người cũng xem