Gửi Đến Ngôi Sao Của Anh - To My Star (2021)
lượt xem
Gửi Đến Ngôi Sao Của Anh - To My Star (2021)
Xem phim
[Gửi Đến Ngôi Sao Của Anh - To My Star (2021)]
[stt/Tập 9 END] [info] [+] Gửi Đến Ngôi Sao Của Anh - To My Star (2021) [/info] [ss] [Phần 1;#*] [Phần 2;/2022/07/gui-den-ngoi-sao-cua-anh-2-chuyen-chua-ke-to-my-star-2-our-untold-stories.html] [/ss] [nd] Gửi Đến Ngôi Sao Của Anh - To My Star (2021) kể về câu chuyện tình yêu giữa nam diễn viên Kang Seo Joon - người đi lệch khỏi con đường truyền thống và đầu bếp Han Ji Woo - người không muốn đi chệch khỏi "con đường thẳng". [/nd] [br/Server OK] [01|https://ok.ru/videoembed/8150461516305] [02|https://ok.ru/videoembed/8150461123089] [03|https://ok.ru/videoembed/8150461057553] [04|https://ok.ru/videoembed/8150461385233] [05|https://ok.ru/videoembed/8150461319697] [06|https://ok.ru/videoembed/8150461188625] [07|https://ok.ru/videoembed/8150461450769] [08|https://ok.ru/videoembed/8150461254161] [09 END|https://ok.ru/vidvideoembedtor/8150460992017] [00 Bản Điện Ảnh|https://ok.ru/videoembed/8150461712913] [br/Server OK] [01|https://vk.com/video458745691_456239507] [02|https://vk.com/video458745691_456239508] [03|https://vk.com/video458745691_456239509] [04|https://vk.com/video458745691_456239510] [05|https://vk.com/video458745691_456239511] [06|https://vk.com/video458745691_456239512] [07|https://vk.com/video458745691_456239513] [08|https://vk.com/video458745691_456239514] [09 END|https://vk.com/video458745691_456239515] [00 Bản Điện Ảnh|https://vk.com/video458745691_456239516] [br/Server OK] [01|https://hqq.ac/e/TDhOMk0wTDllcE8zcTVxNEN1cDIrdz09] [02|https://hqq.ac/e/RUh6QVRGcENGdElQRTAxVFNVTzhrQT09] [03|https://hqq.ac/e/bEsvU2gzUGd6U0JaK1JPYkVGQ1AyUT09] [04|https://hqq.ac/e/Tzk0NHcyQ09tQ3FFWXhPbnlaV2hwQT09] [05|https://hqq.ac/e/TitYdHBJTTJwbjlhNmdsbWdaZnZpdz09] [06|https://hqq.ac/e/dkh0NFYxM1p3eTJQRkhJbU9GZGdhUT09] [07|https://hqq.ac/e/NUpsUTBMWWJSY1Rua0xicXhIaERzZz09] [08|https://hqq.ac/e/S2tMZkExa1hPeEROV1c5MXNCOUxnZz09] [09 END|https://hqq.ac/e/bG5jODlNMlpsbWVZTVdydXc3Vk9Mdz09] [00 Bản Điện Ảnh|https://hqq.ac/e/V0daeTVNK1A2c28zcGo1UitHcUgrdz09]
Cập nhật 23/10/2021
Diễn viên Son Woo Hyun, Kim Kang Min
Trạng thái [stt/Tập 9 END]
Năm phát hành
Số tập 9 Tập
Thời lượng 15 Phút / Tập
Nhiều người cũng xem