Du Thử Nhất Sinh - Till Death Tear Us Apart (2017)
lượt xem
Du Thử Nhất Sinh - Till Death Tear Us Apart (2017)
Xem phim
[Du Thử Nhất Sinh - Till Death Tear Us Apart (2017)]
[stt/Tập 15 END] [info] [+] Du Thử Nhất Sinh - Till Death Tear Us Apart (2017) [/info] [nd]Du Thử Nhất Sinh - Till Death Tear Us Apart (2017): Liễu Du Sinh xuất thân từ một gia đình giàu có. Sau khi du học, anh về nước và phát hiện tài sản thừa kế của mình bị các thành viên khác trong gia đình đánh cắp. Để kiếm sống, anh phải làm giáo viên tại một ngôi trường nhỏ. Trong tình trạng tuyệt vọng này, anh gặp một người bạn cũ thân thiết. Cũng giống như phần lớn người Trung Quốc, có một lòng căm thù chống lại những người cộng sản. Tuy nhiên, Liễu Du Sinh có quan hệ với những người cộng sản. Liệu anh ta có thể phản bội bạn mình? Như vậy bắt đầu các vòng lựa chọn khó khăn của Du Sinh.[/nd] [br/Server DZ] [01|https://dzen.ru/embed/vUsfBfwNwX14?from_block=partner] [02|https://dzen.ru/embed/vBNKiVTPCzxg?from_block=partner] [03|https://dzen.ru/embed/vH8J778TJy0s?from_block=partner] [04|https://dzen.ru/embed/vMR-Z7HUMNjg?from_block=partner] [05|https://dzen.ru/embed/v4Igiy7ckgHQ?from_block=partner] [06|https://dzen.ru/embed/vb1vPO-mYmy8?from_block=partner] [07|https://dzen.ru/embed/voUp__1RS2jw?from_block=partner] [08|https://dzen.ru/embed/vUlPtLSDDvVo?from_block=partner] [09|https://dzen.ru/embed/vmCkrlkODniQ?from_block=partner] [10|https://dzen.ru/embed/v0a5jb0CyABM?from_block=partner] [11|https://dzen.ru/embed/vin1HNRdbYU8?from_block=partner] [12|https://dzen.ru/embed/v8JGsAXA3dio?from_block=partner] [13|https://dzen.ru/embed/v4J-qKR6QA3I?from_block=partner] [14|https://dzen.ru/embed/vkZGSPtfVx14?from_block=partner] [15 END|https://dzen.ru/embed/vmO_1Jo4wRys?from_block=partner] [br/Server OK] [01|https://ok.ru/videoembed/8218545424913] [02|https://ok.ru/videoembed/8218545555985] [03|https://ok.ru/videoembed/8218545687057] [04|https://ok.ru/videoembed/8218545818129] [05|https://ok.ru/videoembed/8218546014737] [06|https://ok.ru/videoembed/8218546080273] [07|https://ok.ru/videoembed/8218546145809] [08|https://ok.ru/videoembed/8218546342417] [09|https://ok.ru/videoembed/8218546473489] [10|https://ok.ru/videoembed/8218546539025] [11|https://ok.ru/videoembed/8218546604561] [12|https://ok.ru/videoembed/8218546866705] [13|https://ok.ru/videoembed/8218546997777] [14|https://ok.ru/videoembed/8218547128849] [15 END|https://ok.ru/videoembed/8218547259921] [br/Server VK] [01|https://vk.com/video458745691_456239852] [02|https://vk.com/video458745691_456239853] [03|https://vk.com/video458745691_456239854] [04|https://vk.com/video458745691_456239855] [05|https://vk.com/video458745691_456239856] [06|https://vk.com/video458745691_456239857] [07|https://vk.com/video458745691_456239858] [08|https://vk.com/video458745691_456239859] [09|https://vk.com/video458745691_456239860] [10|https://vk.com/video458745691_456239861] [11|https://vk.com/video458745691_456239862] [12|https://vk.com/video458745691_456239863] [13|https://vk.com/video458745691_456239864] [14|https://vk.com/video458745691_456239865] [15 END|https://vk.com/video458745691_456239866] [br/Server NT] [01|https://player.blvietsub.com/e/ZVpoclFXb05PcUgyZDNrcjRsUlJodz09] [02|https://player.blvietsub.com/e/MC8rd3FqRG56UC9VSW45cFZwU2NkQT09] [03|https://player.blvietsub.com/e/alA1Q3Z6TllpYjhTZXBWdUxycGF1UT09] [04|https://player.blvietsub.com/e/YncvaFVRaE1OREEvcUtpRWNFV2p0dz09] [05|https://player.blvietsub.com/e/Zlk0bU1wYTFNR1JLNmVidnM0RnI4QT09] [06|https://player.blvietsub.com/e/VTVZMXpmSnUyMHc2ZTZNeGRrRlF6UT09] [07|https://player.blvietsub.com/e/NUN0aXRaOTlocUR5elpyT2NXV1pWdz09] [08|https://player.blvietsub.com/e/RS90M1BUVVRiZGxtMytyR28rd1NVQT09] [09|https://player.blvietsub.com/e/MFdrUE5OMDkycGdVSXBPakoyR1VSdz09] [10|https://player.blvietsub.com/e/MWdUZnZ5ZFAwK2Y2TlFKSTNObVFndz09] [11|https://player.blvietsub.com/e/T3dwL0ZhNk10VGxsRTA4VGxKSXlrQT09] [12|https://player.blvietsub.com/e/bm1XanhLRWVhZ2JNRnlDWThDNWV6QT09] [13|https://player.blvietsub.com/e/VllHcytrcUhDVDRhbFdoaUhJYjkzZz09] [14|https://player.blvietsub.com/e/RXl3SjNreDZXRjRLaHZmMFh1dkVtQT09] [15 END|https://player.blvietsub.com/e/YmVaeU9VQnc4WnBxbkk3R2VIajlSZz09]
Cập nhật 08/10/2021
Diễn viên Tưởng Tử Nhạc, Yến Tử Đông, Lưu Diệc Thần, Lư Trác
Trạng thái [stt/Tập 15 END]
Năm phát hành
Thời lượng 20 Phút / Tập
Nhiều người cũng xem