Cá Trên Trời - Fish Upon The Sky (2021)
lượt xem
Cá Trên Trời - Fish Upon The Sky (2021)
Xem phim
[Cá Trên Trời - Fish Upon The Sky (2021)]
[stt/Tập 12 END] [info] [+] Cá Trên Trời - Fish Upon The Sky (2021) [/info] [nd]Cá Trên Trời - Fish Upon The Sky (2021) kể về câu chuyện theo đuổi Mueang Nan – nam thần khoa Khoa học Sức khỏe Cộng đồng của cậu chàng Pi – sinh viên năm hai khoa Nha. Nhưng trong suốt quá trình theo đuổi nam thần, Pi cứ luôn gặp phải Mork – hot boy năm hai của khoa Y. Pi xem Mork như kẻ thù vì cậu ta cứ luôn xen vào chuyện của mình. Nhưng Mork lại cố gắng tiếp cận và muốn làm bạn với Pi.[/nd] [br/Server OK] [01|https://ok.ru/videoembed/2304238160524] [02|https://ok.ru/videoembed/2327284550284] [03|https://ok.ru/videoembed/2357363608204] [04|https://ok.ru/videoembed/2357394082444] [05|https://ok.ru/videoembed/2371905849996] [06|https://ok.ru/videoembed/2389784595084] [07|https://ok.ru/videoembed/2407377341068] [08|https://ok.ru/videoembed/2423682042508] [09|https://ok.ru/videoembed/2440911850124] [10|https://ok.ru/videoembed/2600497646197] [11|https://ok.ru/videoembed/2474376104588] [12 END|https://ok.ru/videoembed/2491340884620] [br/Server FE] [01|https://www.fembed.com/v/0pzzmtlqqqr8l73] [02|https://www.fembed.com/v/l-zzmanwwwgzpz-] [03|https://www.fembed.com/v/8exxzf8lll3y7gg] [04|https://www.fembed.com/v/xwjjzb5www65n5p] [05|https://www.fembed.com/v/0pzzmtlqqqrw0y-] [06|https://www.fembed.com/v/n-qqma2mmm8pzk2] [07|https://www.fembed.com/v/dm66xhx555ged0l] [08|https://www.fembed.com/v/w8jjktnjjjk7ek5] [09|https://www.fembed.com/v/-dppxipkkjxz-16] [10|https://www.fembed.com/v/65xx2u011nqgwkn] [11|https://www.fembed.com/v/n-qqma2mm0lewn6] [12 END|https://www.fembed.com/v/8exxzf8llk-jq7y]
Cập nhật 11/10/2021
Diễn viên Phuwin Tangsakyuen, Pond Naravit Lertratkosum, Neo Trai Nimtawat, Louis Thanawin Teeraphosukarn
Trạng thái [stt/Tập 12 END]
Năm phát hành
Số tập 12 Tập
Thời lượng 53 Phút / Tập
Nhiều người cũng xem