Dịu Dàng Với Anh - Light On Me (2021)
lượt xem
Dịu Dàng Với Anh - Light On Me (2021)
Xem phim
[Dịu Dàng Với Anh - Light On Me (2021)]
[stt/Tập 16 END] [info] [+] Dịu Dàng Với Anh - Light On Me (2021) [/info] [nd]Dịu Dàng Với Anh - Light On Me (2021): Nội dung phim xoay quanh câu chuyện tình lãng mạn dành cho các chàng trai trung học tại một trường nam sinh Saebit. Câu chuyện bắt đầu từ Woo Tae kyung, một người vì muốn kết giao thêm nhiều bạn bè nên đã tham gia hội học sinh của trường. Cũng tại đó, Woo Tae kyung, người thẳng thắn và bộc trực đã gặp được mối tình đầu của mình trong những người bạn. Bao gồm: Noh Shin Woo, người ngoài lạnh lùng nhưng bên trong ấm áp; Shin Da Won, chủ tịch học sinh nổi tiếng nhất trường và Namgung Shiwoon, trưởng nhóm công tác tình nguyện.[/nd] [br/server ok] [01|https://ok.ru/videoembed/8150041037329] [02|https://ok.ru/videoembed/8150041954833] [03|https://ok.ru/videoembed/8150041758225] [04|https://ok.ru/videoembed/8150041692689] [05|https://ok.ru/videoembed/8150041823761] [06|https://ok.ru/videoembed/8150041627153] [07|https://ok.ru/videoembed/8150041430545] [08|https://ok.ru/videoembed/8150042020369] [09|https://ok.ru/videoembed/8150040971793] [10|https://ok.ru/videoembed/8150041102865] [11|https://ok.ru/videoembed/8150041168401] [12|https://ok.ru/videoembed/8150041233937] [13|https://ok.ru/videoembed/8150041496081] [14|https://ok.ru/videoembed/8150041299473] [15|https://ok.ru/videoembed/8150041365009] [16 END|https://ok.ru/videoembed/8150041889297] [br/server vk] [01|https://vk.com/video458745691_456239489] [02|https://vk.com/video458745691_456239490] [03|https://vk.com/video458745691_456239491] [04|https://vk.com/video458745691_456239492] [05|https://vk.com/video458745691_456239493] [06|https://vk.com/video458745691_456239494] [07|https://vk.com/video458745691_456239495] [08|https://vk.com/video458745691_456239496] [09|https://vk.com/video458745691_456239497] [10|https://vk.com/video458745691_456239498] [11|https://vk.com/video458745691_456239499] [12|https://vk.com/video458745691_456239500] [13|https://vk.com/video458745691_456239501] [14|https://vk.com/video458745691_456239505] [15|https://vk.com/video458745691_456239506] [16 END|https://vk.com/video458745691_456239504] [br/server nt] [01|https://hqq.ac/e/QUpscGlwVWlHSHExcjNpM1AwUDJIdz09] [02|https://hqq.ac/e/QUx0Q0tOM1N2WkNvMlFEcGNRVFBaUT09] [03|https://hqq.ac/e/U0RQTkFLWEtTL1B2Mk1HTVY0UlBFQT09] [04|https://hqq.ac/e/U3RKZVAxbnRIWFhGS3VjOS9MMS81Zz09] [05|https://hqq.ac/e/RXZ5ek1SYkRaSXQ1dElxcDBvbEN6UT09] [06|https://hqq.ac/e/VFZCZFh2SllMN0tqZ0hwdzJwbDMrUT09] [07|https://hqq.ac/e/QjYyaGVsRitqWmJwdHJOcUp3OTdJZz09] [08|https://hqq.ac/e/aEIySU8vbG1TcXZ2KzErTEVaWW9uUT09] [09|https://hqq.ac/e/MkhrdGlaNVcrcjlvaTVKK3NXMGg3QT09] [10|https://hqq.ac/e/RnNDSlFBd09HdzFITEt2WC9Tbyt2Zz09] [11|https://hqq.ac/e/djVxRXlGUXkxOVRQZk1DVVV1NDBaZz09] [12|https://hqq.ac/e/M3pNa3ljSEV5bEY3b2pNNEYwUlFuZz09] [13|https://hqq.ac/e/ZVJ0a3VkR1MxNHRDTjdDejNjK2x5dz09] [14|https://hqq.ac/e/ejlZMzBOdmV2Slp1L0NHVU1BVHlXUT09] [15|https://hqq.ac/e/czN2S2tmZUZpdGx4b3gxMEhNT2tNQT09] [16 END|https://hqq.ac/e/c2FSNTUySjErVFVZREladm5Fa29vdz09]
Cập nhật 22/10/2021
Diễn viên Lee Sae On, Kang Yoo Seok, Choe Chan Yi, Go Woo Jin, Lee Ki Hyun, Yang Seo Hyun
Trạng thái [stt/Tập 16 END]
Năm phát hành
Số tập 16 Tập
Thời lượng 24 Phút / Tập
Nhiều người cũng xem