Bạn Cùng Phòng Của Match - My Mate Match (2021)
lượt xem
Bạn Cùng Phòng Của Match - My Mate Match (2021)
Xem phim
[Bạn Cùng Phòng Của Match - My Mate Match (2021)]
[stt/Tập 05 END] [info] [+] Bạn Cùng Phòng Của Match [/info] [nd]Câu chuyện về Match đang tìm bạn cùng phòng để chia sẻ căn phòng lớn trong một căn chung cư mới. Nhưng có tận 2 người liên hệ với cậu cùng một lúc. Match có 3 tuần để quyết định người mà cậu ấy sẽ chọn làm bạn cùng phòng của mình.

Vì vậy, Match bắt đầu một VLOG trên YouTube có tên #MateMatch #HelpMeChooseRoommate và nhờ khán giả bình chọn người mà anh ấy nên chọn. Và thế là, đây là câu chuyện diễn ra trong suốt 3 tuần đó.[/nd] [br/server dl] [01|https://bit.ly/3E9X5MI] [02|https://bit.ly/3vEBads] [03|https://bit.ly/3CcwMVG] [04|https://bit.ly/3nLtvGC] [05 END|https://bit.ly/3qa6lwC] [br/Server OK] [01|https://ok.ru/videoembed/3601117940433] [02|https://ok.ru/videoembed/3601117874897] [03|https://ok.ru/videoembed/3601544514257] [04|https://ok.ru/videoembed/3625014594257] [05]https://ok.ru/videoembed/3651494283985] [br/Server FE] [01|https://www.fembed.com/v/-dppxipk318ez0p] [02|https://www.fembed.com/v/p8llmtm1-g6rrk-] [03|https://www.fembed.com/v/g200gs-y7l5zrmk] [04|https://www.fembed.com/v/2kqqzf2l5d600zq] [05|https://www.fembed.com/v/5qww2tdm8qr-nl2]
Cập nhật 25/10/2021
Diễn viên Jet Jetsadakorn Bundit, Jame Kasama Khanjanawattana, Big Thanakorn Kuljarassombat
Trạng thái [stt/Tập 05 END]
Năm phát hành
Số tập 5 Tập
Thời lượng 40 Phút / Tập
Nhiều người cũng xem